Gunst Sándor bebörtönzéséről készült fogdakönyv

Gunst Sándor bebörtönzéséről készült fogdakönyv

Ez egy nagyon érdekes és szomorú dokumentum: másolat a szentesi fogdakönyvből. Azt lehet benne olvasni, hogy édesapámat, Gunst Sándor izraelita hitű szentesi lakost, miért vették őrizetbe 1944 tavaszán. Ez az egész papír csak egy hazugság, hogy tisztázva legyenek a hatóság emberei, illetve legyen egy papiros arról, hogy miért hurcolnak el embereket; akkor még legalább erre figyeltek. Szóval apámat azért kellett még a gettó felállítása előtt lecsukni és deportálni, mert ő volt ebben az időben a hitközségnek az elnöke. Ez közvetlenül 1944. március 19. után történt, amikor a németek megszállták Magyarországot. Apámat más notabilitásokkal együtt begyűjtötték a szentesi rendőrségre. Még sikerült benyújtani a fellebbezését ez ellen az eljárás ellen, hogy őt internálják, természetesen ártatlannak tartotta magát, hiszen csak azért szedték őt össze, mert könnyű volt rátalálni a hitközségen keresztül, szóval fellebbezett. Gondolni lehet, hogy mi lett a fellebbezéssel, és a következő héten úgy vitték Auschwitzba, mint a pinty. Pontosabban Szentesről először Szegedre, később Pestre, majd onnan Sárvárra, majd onnan Auschwitzba került és ott elpusztították [Randolph L. Braham név szerint is megemlíti Gunst Sándort: állítása szerint a szentesi hitközség néhány más prominens tagjával együtt először Topolyára hurcolták, és az elsők között deportálták Auschwitzba. Lásd: Randolph L. Braham: A magyar Holocaust, Budapest, Gondolat, é. n. (1988). De természetesen elképzelhető, hogy közben még megjárta Budapestet és Sárvárt is. -- A szerk.]. Nagyon nehéz elkülöníteni, hogy miről mikor hallottam először, és mikor mi foglalkoztatott jobban. De azt hiszem, akkor nemigen tudtunk Auschwitzról. Apám írt levelezőlapokat még Pestről is és Sárvárról is. Az utolsó levelezőlapját anyám megőrizte, és magával vitte a gettóba és a deportálásba is, és hazahozta azokat a lapokat, amiket apám ezekről a helyekről írt. Szegény apámnak sikerült benyújtania állítólag egy fellebbezését ez ellen az eljárás ellen, hogy őt internálják, ártatlannak tartotta magát és fellebbezett. Azt hiszem, elgondolható, hogy mi lett a fellebbezéssel, egy hétre rá már vitték is Auschwitzba.
Open this page