Polgári leányiskolai bizonyítvány

Polgári leányiskolai bizonyítvány

Kép
Anyám polgári leányiskolai bizonyítványa 1907-ből. A hetedik kerületi, Dohány utcai polgári leányiskola bocsátotta ki. Anyukám hat osztályt járt, hat elemit. Amikor az elemit elvégezte, az osztályfőnöke elment a szüleihez, és azt mondta, hogy nem egyszerűen kitűnő tanuló, hanem annyi tudásvágy van benne, hogy ezt a gyereket taníttatni kell. A nagyapám meglehetősen szegény ember volt -- négy gyereket nevelt, nem volt gazdag ember, de még jómódúnak sem számított. Azt elérte ez a tanár, hogy különbözeti vizsgával átment a polgáriba, és kijárta a négy polgárit, sőt utána elment egy kereskedelmi szaktanfolyamra is, ami egy éves volt. Megtanulta az irodai munka alapismereteit, és tizenöt éves korában már munkaviszonya volt.
Open this page

Fotó adatai

Interjúalany

Gáborné Révész