Greiner Adolf a lányával, Greiner Rózával

Greiner Adolf a lányával, Greiner Rózával

A kép apai nagyapámat [Greiner Adolf] és az egyik lányát, Greiner Rózát ábrázolja. Valószínűleg Pancsován készült, a századfordulón. Az apai dédszüleimről egy halvány kukkot sem tudok. Ez az ág teljes rejtély számomra. Egyáltalán semmit nem tudok róluk, azt se, hogy ők is Pancsován éltek-e, csak azt, hogy a nagyszüleim ott éltek Azt se tudom, hogy milyen anyagi körülmények között éltek. Azt gondolom, hogy nagyon szegények nem lehettek, már nem annyira a dédszülők, mint a nagyszülők. Azért gondolom ezt, mert Brnóba [akkor: Brünn] küldték tanulni a két fiukat. Mind a kettő textiltechnikumba járt ott, Brnóban, ahol nagyon fejlett volt a textilipar. Ezt csak így, a családi elbeszélés szintjén tudom. Egész kisgyerek voltam, amikor egyetlen egyszer láttam a nagyapámat. Az édesanyám, aki igyekezett a családi emlékezetet fenntartani, ő se ismerte. Még az anyósát se, csak ezt a pancsovai nagypapát, akit ő is egyszer látott életében. Greiner Adolf 1847-ben született a Baranya megyei Hidason. A házassági anyakönyvi kivonat alapján a pancsovai izraelita hitközség rabbihelyettese, Singer Adolf adta össze a nagypapát és a nagymamát 1874-ben. Ez azért fontos, mert a család eddig úgy tudta, hogy Greiner Adolf nagyapám talán nem is volt zsidó. A feleségét Dembitz Reginának hívták, de őt nem is láttam soha. 1921 előtt meghalt. Valószínűnek tartom, hogy a gyerekek és a még élő apa meg az otthon levő pancsovai testvér között nem volt valami nagyon szoros érzelmi kapcsolat. Arról hallottam, hogy ez a pancsovai nagypapa molnár volt. Az otthon maradt testvér, Greiner Róza nem ment férjhez. Az talán érdekes, hogy tulajdonképpen mindenki, az édesanyjuk is és ez a Róza is rákban halt meg, viszonylag fiatalon. Egyébként az a testvére apámnak, Greiner Janka, aki apáméknál lakott, és zongoratanárnő volt, az is rákban halt meg. Az apám [Greiner Mór] erről nem mesélt nekünk, mert hiszen még nem voltam nyolc éves, mikor ő is meghalt.
Open this page