Korányi György apai nagyapjának erkölcsi bizonyítványa

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Szentes
  Fénykép készítésének éve:
  1872
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
Ez apai nagyapám 1872-ben kiadott erkölcsi bizonyítványának másolata. Azt sajnos nem tudom, hogy miért, mihez volt rá szüksége.
 
Apai nagyapám, Klein Károly, Szentesen született 1842-ben. Nagyapámat a Csongrádi Kocsigyártó, Patkolókovács és Lakatos Céh 1860-ban avatta legénnyé, és attól kezdve valcolt. Ez a céhlegények évekig tartó vándorlását jelentette, amelynek folyamán félévenként más-más gyárban, uradalomban, intézményben dolgoztak, és nagy tapasztalatra tettek szert. 1870-ben elvégezte a királyi József Műegyetem lokomobil-kezelő tanfolyamát, és attól kezdve nyaranként nagy uradalmakhoz szegődött cséplőgépésznek. Gyermekeit nagyanyám az ország különféle helyein szülte, ott, ahol nagyapám éppen dolgozott. Nagyapám 1885 tájától többé nem vállalt cséplést. Végleg letelepedett Szentesen, lovakat és kocsikat vásárolt. A Sós utca 3. alatt volt az istálló és a kocsiszín. Ott is laktak. Az ő konflisai szállították a Petőfi Szálló és a Vasútállomás közt az utasokat. Néhány év múlva valamilyen járványszerű betegségben nagyapám lovai elpusztultak. Anyagilag tönkrement, és kénytelen volt a házból elköltözni. Így kerültek az akkori Stammer Sándor utca 35-be. Ekkortól haláláig fa- és szénkereskedéssel foglalkozott.

Interjú adatok

Interjúalany: György Korányi
Interjúkészítő neve:
Martin Kornfeld
Interjú készítésének éve:
2005
Budapest, Hungary

Kulcsfigura

Károly Klein
Születési év:
1842
Születési hely:
Szentes
Halálozási év:
1917
Halálozási hely:
Szentes
Meghalt:
before WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Cséplőgépész, fa- és szénkereskedő

További képek ebből az országból

Kárpáti Áronné kislánykorában
A Szõllõs család egy része 1929 karácsonyán
Kertész Endréné 1971-ben
Thomas Molnar elemi iskolai bizonyítványa
Preisz György gyermekkorában
B. Sándor és H. Klára esküvõje
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8