Korányi György anyai nagyszülei a tengernél

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Lussinpiccoló
  Fénykép készítésének éve:
  1905
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Oszták-Magyar Monarchia
  Ország neve ma::
  Croatia
A képen anyai nagyszüleim láthatók 1905-ös nyaralásukkor. Nagyapám az ülő sorban balról a második, nagyanyám pedid az első álló sorban balról a negyedik.
 
Anyai nagyapám Gattein Lipót volt. 1853-ban Óbudán született. Dédapám kisfiú korában a csehországi Iglauból szökött meg úgy, hogy egy vándorló íródeákhoz csatlakozott, annak holmiját cipelte. Óbudán megtelepedve kitanulta a mészáros és hentes szakmát. Valahogy pénzhez jutott, és mészáros üzletet nyitott. Olyan jómódú lett, hogy Pesten is boltot nyitott, de hírhedt kártyás volt, és mindkét üzletét elkártyázta. Utána rövidesen meghalt. Lipót nagyapát végül a húsz évvel idősebb bátyja nevelte. Nagyapám önként jelentkezett katonának, majd tízévi szolgálat után elhelyezkedett a MÁV-nál. Írni, olvasni, sőt számolni jól tudott, és különböző belső tanfolyamok elvégzése után raktárnokká léptették elő. Eleinte a felvidéken, Galántán, Illaván, Trencsénben és végül Pöstyénben volt vasúti raktárnok, majd a századfordulótól nyugdíjazásáig a Nyugati pályaudvar főraktárosa lett.
 
Nagyanyám, Zweig Berta egy jómódú, régi óbudai kereskedő família tagja volt. Úgy emlékszem, hogy 1854-ben született. Vilmos öccsétől - aki gazdag csemegekereskedő volt - a Kiscelli utcában egy berendezett fűszerüzletet kapott hozományként, és így jó partinak számított. Nagyapám rövid ismerkedés után vette feleségül nagyanyát, aki a házasságban azután kilenc gyermeket szült - közülük kettő kiskorában meghalt.

Interjú adatok

Interjúalany: György Korányi
Interjúkészítő neve:
Martin Kornfeld
Interjú készítésének éve:
2005
Budapest, Hungary

Kulcsfigura

Lipót Gattein
Születési év:
1853
Születési hely:
Óbuda
Halálozási év:
1926
Halálozási hely:
Budapest
Meghalt:
before WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Vasúti raktáros

Másik személy

Lipótné Gattein
Születési év:
1854
Születési hely:
Óbuda
Halálozási év:
1937
Halálozási hely:
Budapest
Meghalt:
before WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Háztartásbeli
 • Születési név: 
  Zweig Berta
  Névváltoztatás oka: 
  Házasságkötés
  Névváltoztatás évtizede: 
  1870

További képek ebből az országból

Bence Miklós Fiumében
Földes Gyula és második felesége, Rédei Éva
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8