Egy lap az Aranyalbumból

Ez egy lap az úgynevezett Aranyalbumból, ami valamikor az első zsidótörvény, vagyis 1938 után jelent meg, és az első világháborúban részt vevő zsidók fényképét tartalmazta rövid leírással. A csornai lapon két anyai nagybátyám és apám szerepelt, és azt pontosan tudom, hogy az a kép, ami Kovács Pálról van benne, 1938-ban készült.
 
Az Aranyalbum egy másik oldalán a képeken szereplőkhöz szöveg is volt:
 
Kovács Béla, Csorna, kereskedő. Bevonult 1915. februárban a 28. tábori tüzérezred 2. hangmérő századához. Leszerelt 1918 novemberében. Orosz és olasz harctéren teljesített arcvonalban telefonos szolgálatot. Kitüntetve: Károly-csapatkereszt, rendfokozata tizedes.
 
Kovács Pál, Csorna, kereskedő. Bevonult 1916. januárban a 76. gyalogezredhez. Áthelyezés a 10. tüzérezredhez. Leszerelt 1918 novemberében. Orosz, olasz és román harctéren teljesített szolgálatot mint telefonos, és megsebesült. Kitüntetve: O2, Ob, Károly-csapatkereszt, M. H. e. é. é., Felvidéki é., Seb. É., ig. a. Rendfokozata tizedes.
 
Berecz József, Csorna, kereskedő. Bevonult 1914 októberében a 76. gyalogezredhez. Leszerelt 1918 novemberében. Orosz és olasz harctéren teljesített szolgálatot mint szakaszparancsnok. És századparancsnok. Kitüntetve: Bronz Signum Laudis a kardokkal, O1, Károly-csapatkereszt, Ezüst Signum Laudis ig. a. Rangja főhadnagy. Tevékenyen részt vett a csornai ellenforradalomban.
 
A Kohn fiúk 1905-ben mind Kovácsra magyarosítottak.
 
Kovács Béla (1891--1944) szabónak tanult, de végig az apja ruhaboltjában volt. Feleségül vette Herzfeld Ilonát, és született egy fiuk János (1922--1993). János a feleségével, Biringer Annával a háború után kiment Izraelbe, és ott született egy lányuk. Kovács Bélát 1944-ben Auschwitzban vitték, de nem ott halt meg, hanem valahol Németországban. 
 
Kovács Pálnak (1895--1951) tudtommal nem volt külön foglalkozása, hanem szintén az apai boltban dolgozott. Ő mindent túlélt. Végigharcolta az első világháborút mint 32 és feles tüzér. Tizedesként szerelt le. 1938-ban behívták, akkor még katonának. 1942 nyarán behívták munkaszolgálatra, és kivitték a Donhoz. Onnan is visszajött, pedig még Dorosicsban is ott volt. Utána elvitték Auschwitzba, onnan Dachauba, és onnan is visszajött, amikor Dachau felszabadult. A felesége, Lőwy Erzsébet és Éva nevű lánya Auschwitzban végezte.
 

Photos from this interviewee