Berger Mátyásné (férjével és) fiaival

Berger Mátyásné (férjével és) fiaival

A kép 1891-ben készült Győrött, Raab Lajos műtermében dédapám, Berger Mátyás családjáról. 
 
Ül balról jobbra: Berger Lipót (1863--1938), Berger Mátyásné (sz. Löwenstein Rozi, apai dédanyám 1825--1908), Berger Mátyás (apai dédapa 1808--1891), Berger Izrael (Izidor) (1860--1939?). 
 
Álló sor balról jobbra: Berger Simon (1865--1952), Berger Náthán (apai nagyapa 1857--1944), Berger Lázár (1851--1925), Berger Bernát (1847/8--19?), Berger Izsák (1856--1920-as évek) 
 
A kép érdekessége, hogy a dédapám halála után készült. Valaki odaült, és a fejet betették egy másik képről [A másik kép is megvan, lásd: huebe005].
 
Dédapám, Berger Mátyás a kereskedelmi és iparkamara illetéklajstromai alapján 1873--1875 között alkuszként, 1876--1878 között kereskedőként, 1879--1881 között üzérkedőként adózott. Ez az üzérkedő ügynököt jelent. Tulajdonképpen gabona-nagykereskedő is volt, de kiskereskedő is, boltja is volt, és fölvásárolt is. Feleségül vette Löwenstein Rozit, és született hét gyerekük, mind a hét fiú.
 
A legidősebb, Berger Bernát 1847-ben vagy 1848-ban születhetett, mert nagyapámnak azt mesélték, hogy amikor a csornai csata volt 1849-ben, akkor a karon ülő gyerekkel a szomszéd faluba menekültek az ágyúzás elől. És Bernát volt a karon ülő gyerek. Bernát aztán Bécsbe került, további sorsáról fogalmam sincs.
 
Utána jött 1851-ben Berger Lázár. Ő fölkerült Pestre, és előbb villamosvezető, majd villamosellenőr lett, végül egy 1920-as személyazonossági igazolójegy szerint állomásvezető lett a BKVT-nél. A családi fáma szerint az újpesti remiznek volt a főnöke. Feleségül vette Krausz Reginát, akitől három gyereke született. Krausz Regina halála után elvette Frenkl Cecíliát, akitől még öt gyereke született.
 
1856-ban született Berger Izsák. A vasútnál fűtőtől fölment főmozdonyvezetőig. Olyannyira, hogy -- nagyapám mesélte -- kétszer is ő vitte a király vonatát Budapest és Bécs között. Fehér kesztyűben húzta a gőzkart, a két fűtő pedig ott lapátolt. Aztán nyugalomba vonult, akkor egy ilyen mozdonyvezető ötvenéves korában vonulhatott nyugalomba. Érden laktak, és ott nyitottak egy boltot. Kapta a nyugdíjat, és ott volt a bolt. Három gyereke volt.
 
1860-ban született Berger Izrael (Izidor), és 1939 körül halt meg. Róla azt lehet tudni, hogy ő volt az egyetlen, aki kvázi egyetemet járt. Nem tudom, milyen egyetem volt, talán közgazdasági jellegű, mert aztán gyári hivatalnok lett Bécsben. Ott feleségül vette Grüngold Reginát. Született négy gyermekük. 
 
1863-ban született Berger Lipót (meghalt 1938-ban), aki ott maradt Csornán kereskedőnek. A nagyapámmal ketten voltak Csornán gabonakereskedők, ők voltak a Berger Testvérek. Lipót feleségül vette Herzfeld Teréziát (1870--1928), és volt négy gyermekük.
 
Berger Mátyás utolsó fia az 1865-ben született Berger Simon. Egy kis boltja volt a budapesti Zrínyi utcában, papíráru, játékáru. A feleségének még a nevét sem tudom. Volt egy gyerekük, (Bán) Miklós, aki kikerült Amerikába.
 
Open this page