Berecz József katonai emléklapja

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Szombathely
  Fénykép készítésének éve:
  1924
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
A képen egy emléklapos főhadnagyi igazolás látható. 
 
A kommün után mindenkit igazoltak, hogy részt vett-e benne vagy nem. Aki részt vett, annak elvették a katonai rangját. Az édesapám nem vett részt a kommünben, ennek következtében igazolták, és megkapta az emléklapot. Az emléklap 1924-es, és 1936-ban átírták Bergerről Bereczre.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Emléklap
 
Berecz (Berger) József úr, a volt 76. közös gyalogezred tartalékos főhadnagy részére
 
Berecz (Berger) József úr, a volt 76. köz. gyal. ezrd. tartalékos főhadnagy a nemtényleges viszonyban annak idején szerzett érdemei emlékére a volt fegyveres erő azon egyenruháját, mely őt legutóbbi csapatteste, fegyverneme, állománycsoportja vagy szolgálati ágazata, valamint rendfokozata szerint megilleti -- oly ünnepélyes alkalmakkor, midőn a tiszti egyenruhának mint társadalmi kitüntetésnek helye van -- viselheti.
 
Szombathely, 1924. III. 6-án
 
m. kir. honvéd körletparancsnok
 
Az emléklapon piros tintával van bejegyezve az 1936-os névmagyarosítás ténye.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Apám 1914 októberében vonult be a 76. gyalogezredhez, és 1918 novemberében szerelt le mint főhadnagy. Az orosz és az olasz harctéren teljesített szolgálatot, előbb mint szakaszvezető, később mint századparancsnok. Kitüntetései: Bronz Signum Laudis a kardokkal, Első Osztályú Károly-csapatkereszt, Ezüst Signum Laudis.
 

Interjú adatok

Interjúalany: Endre Berecz
Interjúkészítő neve:
Andor Mihály
Interjú készítésének hónapja:
December- Január
Interjú készítésének éve:
2005-2006
Budapest, Magyarország

Kulcsfigura

József Berecz
Zsidó név:
Joszef Cvi
Születési év:
1892
Születési hely:
Csorna
Halálozási év:
1944
Halálozási hely:
Auschwitz
Country of death:
Poland
Halálozási hely:
Auschwitz
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Kereskedõ
Névváltozás
 • Születési név: 
  Berger József
  Névváltoztatás éve: 
  1936
  Névváltoztatás oka: 
  Asszimiláció
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8