Berecz József katonai emléklapja

A képen egy emléklapos főhadnagyi igazolás látható. 
A kommün után mindenkit igazoltak, hogy részt vett-e benne vagy nem. Aki részt vett, annak elvették a katonai rangját. Az édesapám nem vett részt a kommünben, ennek következtében igazolták, és megkapta az emléklapot. Az emléklap 1924-es, és 1936-ban átírták Bergerről Bereczre.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Emléklap
Berecz (Berger) József úr, a volt 76. közös gyalogezred tartalékos főhadnagy részére
Berecz (Berger) József úr, a volt 76. köz. gyal. ezrd. tartalékos főhadnagy a nemtényleges viszonyban annak idején szerzett érdemei emlékére a volt fegyveres erő azon egyenruháját, mely őt legutóbbi csapatteste, fegyverneme, állománycsoportja vagy szolgálati ágazata, valamint rendfokozata szerint megilleti -- oly ünnepélyes alkalmakkor, midőn a tiszti egyenruhának mint társadalmi kitüntetésnek helye van -- viselheti.
Szombathely, 1924. III. 6-án
m. kir. honvéd körletparancsnok
Az emléklapon piros tintával van bejegyezve az 1936-os névmagyarosítás ténye.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Apám 1914 októberében vonult be a 76. gyalogezredhez, és 1918 novemberében szerelt le mint főhadnagy. Az orosz és az olasz harctéren teljesített szolgálatot, előbb mint szakaszvezető, később mint századparancsnok. Kitüntetései: Bronz Signum Laudis a kardokkal, Első Osztályú Károly-csapatkereszt, Ezüst Signum Laudis.

Photos from this interviewee