Berecz Endre a hajógyárban

Ez a kép 1948. április tizenötödikén a Ganz Hajógyárban készült. 
 
Egy ilyen rohammunkát szerveztek, és az egész egyetem, az összes professzorral együtt kiment. Ez olyasmi volt, mint később a kommunista szombatok [A szovjet mintára bevezetett ingyenmunkát az után kezdték bevezetni Magyarországon, hogy ötnaposra csökkentették a munkahetet. Kommunista szombatokat általában valamilyen közösségi cél megvalósítására szerveztek, pl. iskola- vagy óvodaépítéshez, parkosításhoz, de a gyárak, üzemek sok esetben a kommunista szombat alkalmazásával igyekeztek a tervteljesítésbeli lemaradásukat behozni. A részvétel formálisan önkéntes volt (Kozák Gyula: Lábjegyzetek A hatvanas évek Magyarországa monográfiához). -- A szerk.]. A hajógyárban rakodtunk, tehát segédmunkát végeztünk. Hogy én miért álltam ott elöl, arról halvány gőzöm sincs. 

Photos from this interviewee