Svatba Chanana a Sarah Barových

Svatba Chanana a Sarah Barových

Tohle je fotografie ze svatby našeho syna Chanana se Sarah, rozenou Abramovic. Zleva stojí: Jael Beer (má zesnulá dcera), Jakob (Jano), Ben Dom, Karmela Ben Dom, Ran Ben Dom, Naomi Ben Dom, Sarah Bar (nevěsta, rozená Abramovic), Chanan Bar, můj manžel Šimon Beer, před ním moje maminka Katharina Stecklmacher, moje dcera Edna Michalowitz, já, Maud Michal Beer, a Ednin tchán pan Chaim Michalowitz. Vepředu jsou zleva doprava: Tali Michalowitz, můj zeť a Ednin manžel Eli Michalowitz a Inbal Michalowitz.

V prosinci 1986 se narodil náš jediný vnuk, Sářin a Chananův prvorozený Lior. První rok i déle jsem k nim každý měsíc jezdila. To byla má terapie. Chanan a Sára jsou oba chemici. Sára pracuje na policii. Kdykoliv je výbuch, volají ji, i v noci, i když byly děti malé! Chanan v pětatřiceti letech udělal doktorát, pracuje u americké firmy Intel. Děti odmalička museli přenechávat cizím, mrzelo mě to, nedalo se nic dělat, až na časté návštěvy u nich v Jeruzalémě. V roce 1988 se narodila Noah, v roce 1994 Dana.

Open this page