Karmela a Jakob Ben Dom

Karmela a Jakob Ben Dom

Tohle je fotografie mé sestry Karmely Ben Dom a jejího manžela Jakoba Ben Dom pořízená na předměstí Haify 28. února 1954 v předvečer jejich svatby.

Jakob se narodil v roce 1926 v malé vesnici u Topol'čan na Slovensku. Za války v roce 1942 odjel do Polska, aby se vyhnul deportaci a pak se vrátil do Slovenského štátu. Jeho strýc mu zařídil falešné árijské doklady a on pak pracoval jako pomocník na statku. Pak se přidal k partyzánům. Jeho rodiče a tři bratři byli zavražděni.

Moje sestra Karma přijela do Izraele s maminkou a se mnou v roce 1949, když jí bylo patnáct let. Šla se skupinou mládeže do kibucu Kfar Hamakabi, jehož členové pocházeli většinou z ČSR. Ve dvaceti letech kibuc opustila a vdala se za Jana Weisse. Později si změnili příjmení na hebrejské Bed-Dom. Mají dvě děti, syna Rana a dceru Naomi, doktorku biochemie. Ran je lékařem, jeho žena Dalia pochází z Persie, Iránu. Mají dvě pěkné děti, syna Itaje a dceru Maajan, žijí v Beer Ševě. Naomi má dcerku, pětiletou pěknou a chytrou Roni, která si otočí všechny dospělé kolem prstu. Maminka žila od roku 1964 s Karminou rodinou v Kyriat Gat, kde v roce 1993 zemřela a kde je pochována. Bylo jí skoro osmdesát pět let.

Moje sestra žije se svým manželem stále v Izraeli, ve městě Kyriat Gat.

Open this page