Jakob Weiss se svou rodinou

Jakob Weiss se svou rodinou

Tohle je fotografie rodiny mé sestry Karmely Ben Dom, rozené Stecklmacherové. Zleva je její syn Ran Ben Dom, který vystudoval medicínu, má sestra, její manžel Jakob Ben Dom, který si změnil jméno z Weisse a jejich dcera Naomi Ben Dom, která potom taky udělala doktorát. Rodina Weissova si změnila příjmení v roce 1975.

Moje sestra Karma přijela do Izraele s maminkou a se mnou v roce 1949, když jí bylo patnáct let. Šla se skupinou mládeže do kibucu Kfar Hamakabi, jehož členové pocházeli většinou z ČSR. Ve dvaceti letech kibuc opustila a vdala se za Jana Weisse. Později si změnili příjmení na hebrejské Ben-Dom. Mají dvě děti, syna Rana a dceru Naomi, doktorku biochemie. Ran je lékařem, jeho žena Dalia pochází z Persie, Iránu. Mají dvě pěkné děti, syna Itaje a dceru Maajan, žijí v Beer Ševě. Naomi má dcerku, pětiletou pěknou a chytrou Roni, která si otočí všechny dospělé kolem prstu. Maminka žila od roku 1964 s Karminou rodinou v Kyriat Gat, kde v roce 1993 zemřela a kde je pochována. Bylo jí skoro osmdesát pět let.

Open this page