Rodina Beerova v Beit Lehem

Rodina Beerova v Beit Lehem

Naše rodina v Beit Lehem v roce 1955. Zleva je tu můj manžel Oskar Šimon Beer, naše dcera Edna, syn Chanan a já, Michal Maud Beer, rozená Stecklmacherová.

V 50. letech se pole stále obdělávala pomocí koní a mul. Jako noví osadníci jsme měli klisnu Chemdu dohromady s Jankele Moldavan. Byla moc klidná a milá, měli jsme ji rádi. Pak měla taky tohle krásné hříbátko. Pokud si pamatuju, bývala někdy u nás a jindy u Jankele. K mojí lítosti ji někdy poté i s hříbátkem prodali, aby tak každá rodina měla své vlastní tažné zvíře. Namísto téhle hodné Chemdy koupil Šimonu mulu - byla to opravdová mula, Motek.

Open this page