Josef Bruml se svou ženou Eli

Josef Bruml se svou ženou Eli

Toto je fotka strejdy Pepy (Josef Bruml), maminčina bratra, a jeho ženy Eli, rozené Segerové. Byla pořízena v prosinci 1954. Protože opustili Československo ještě před rokem 1948, dostávali povolení a mohli nás za komunismu také navštěvovat.

Vedle mé matky měli babička s dědečkem také tři syny, z nichž Benedikt a Jan byli dvojčata narození v roce 1896 nebo 1897. Josef, kterému říkali Pepa, byl rok starší než maminka, takže se narodil v roce 1893.

Strejda Pepa žil s rodinou v Teplicích, kde převzal dědečkův obchod s látkami. Během hospodářské krize se jim dařilo dost zle, takže se přestěhovali do Liberce, kde žil jeho tchán pan Seger, Žid původem z Kolína. Pepova žena se jmenovala Eli. Měli dvě děti, syna narozeného roku 1926 a dceru Marianu. S Pepovou rodinou jsme trávili hodně času. Měla jsem je moc ráda, měli jsme hodně společného, i co do povahy. Pepa chodíval do synagogy na Jom kipur a někdy i o šabatu. Myslím, že ta jeho zbožnost byla poměrně vlažná. Rozhodně neměli košer domácnost.

Pepa také bojoval v 1. světové válce, i když se nepřihlásil dobrovolně. Na Sibiři se stal válečným zajatcem. Zasekl se tam ještě dost dlouho po válce, protože byl na Sibiři ve vězení a tam nejdřív nevěděli, že už válka skončila a i potom jejich propuštění dlouho trvalo. Rozhodně se domů nedostal před tím, než jsem se narodila, tedy ne před rokem 1921. Rusové začali s vězni kšeftovat, nosili jim jídlo a ti jim na výměnu dávali staré uniformy a různé vojenské věci. Strýc vždycky rád vařil, a tak pracoval jako kuchař, takže aspoň nemíval hlad. Vždycky když někoho propustili, ostatní mu dali dopisy pro své rodiny doma, aby se tak dozvěděly, že pořád žijí.

Pepova švagrová se před válkou provdala za někoho z Anglie a díky její pomoci se tam Pepa s rodinou na poslední chvíli přestěhovali, v roce 1939, takže všichni přežili. Nejdřív žili s jeho švagrovou a jejím manželem, který byl původem rumunský Žid a odešel do Anglie na začátku 30. let. Živil se prodáváním věcí do obchodů. Postupně svěřil strýci jednu větev svého obchodu.

Open this page