Jenny Blochova

Jenny Blochova

Toto je fotka mé babičky z otcovy strany, Jenny Blochové. Na fotografii je jí kolem 40 let, byla pořízena v Dubí.

Babička se narodila v roce 1848. Byla ženou v domácnosti, myslím, že neměla žádné vyšší vzdělání. V 39 letech ji operovali s rakovinou prsu, žila až do 69 let a zemřela roku 1917 v Dubí. Nikdy jsem osobně nepoznala babičku ani dědečka z otcovy strany. Jejich mateřským jazykem byla němčina. Oba byli z čistě židovských rodin, nicméně nevím, jaký byl jejich osobní vztah k židovství. Soudě podle přístupu jejich dětí, mám dojem, že si uvědomovali svou židovskou identitu, ale nebyli zbožní. Myslím, že s největší pravděpodobností finančně podporovali Židy, kteří potřebovali pomoc.

Mí prarodiče měli jedenáct dětí, pět chlapců, šest dívek. Oskara, Olgu, Ottu, Artura, Adélu, Elsu, Bedřišku, které říkali Frida, Markétu, Helenu, Egona a Kamila. Nejmladší byl Kamil, ale zemřel jako dítě.

Open this page