Artur Bloch

Artur Bloch

Tohle je maturitní fotografie mého otce Artura Blocha. Fotka pochází z roku 1898 a pořídil ji A. Schutte v Praze.

Můj otec se narodil v Unčíně v roce 1880. Od svých deseti let bydlel v podnájmu v Praze, kde chodil do reálky. V Praze později studoval a absolvoval německou obchodní akademii. Následně odjel na dva roky do Paříže, kde se učil francouzštině a kvůli angličtině strávil rok v Anglii. Svou první pracovní zkušenost měl tehdy v Hamburku u jakési speditérské loďařské firmy.

V roce 1909 můj dědeček zemřel, takže otce zavolali domů. Dědečkovi patřily tři dobře prosperující továrny a zanechal instrukce, které z jeho dětí je má řídit. Můj otec dostal tu největší, porcelánku, s podmínkou, že musí vyplatit věno všem svým neprovdaným sestrám, což v té době byly všechny kromě jedné. Takže se dostal do finančních potíží a musel si najít společníka. Jeho švagr Josef Freund, který měl na Staroměstském náměstí v Praze lékárnu a vydělával spoustu peněz, pak do továrny investoval, stejně jako jeho bratr Hugo, který se svou rodinou po část roku v našem domě žil. 

Open this page