Augusta Blochová se svou sestřenicí a švagrovou

Na této fotce je uprostřed teta Gusti (Augusta Blochová, rozená Diehlová), druhá žena mého otce. Po její pravici stojí paní Vlasta Jirásková, její sestřenice a nalevo je švagrová mé tety, Anna Diehlová, kterou si vzal její bratr. Fotka byla pořízena v Konstantinových Lázních v roce 1959.

Mí rodiče se rozvedli v roce 1929. Matka si pak vzala dr. Viktora Hahna. Během rozvodu dospěli rodiče k dohodě, že moje téměř o šest let starší sestra zůstane u maminky a že já půjdu k tatínkovi. Takže jsem zůstala s otcem v Dubí a moje sestra bydlela s maminkou v Teplicích se strejdou Viktorem.

Otec se také znovu oženil. Jeho druhá žena se jmenovala Augusta, rozená jako Diehlová v roce 1894. Konvertovala k judaismu, když se provdala za svého prvního manžela, pana Neumanna, který ale zemřel. Byl členem organizace B'nai B'rith, kde bylo zvykem, že po smrti některého člena byl jeden z ostatních určen za ochránce vdovy. A shodou okolností se jejím ochráncem stal Josef Freund, což byl manžel otcovy nejmladší sestry Markéty. A tenhle pan Freund zjistil, že má v Dubí rozvedeného švagra, který by se pravděpodobně měl oženit, když vychovává malou dceru. V Dubí bývalo sanatorium, které funguje do dnešních dnů, Tereziny lázně, kde se pronajímaly pokoje, pokud tam nebylo dost pacientů. A tak tam Augusta na týden přijela nenápadně věci omrknout.

Moje teta byla velmi veselé stvoření, měla jsem ji moc ráda a ona se na mě taky dívala jako na dceru. Neměla vlastní děti, její první muž byl skoro o 20 let starší, a já myslím, že je ani mít nemohli. S tatínkem si rozuměla lépe než maminka. Přestože byly s maminkou stejně staré, byla každá jakoby z jiného století. A tetička byla z toho století, kde se zkrátka všechno dělo tak, jak si manžel přál, aby ho to nijak nezatížilo a neměl žádné starosti. Zatímco naše maminka byla ze století, v němž už existovalo spíše rovnocenné partnerství. Když se otec s tetičkou vzali, měla jsem jen jednu podmínku: že ji nebudu říkat maminko. Takže pro mě to byla teta Gusti.