Bernard Bloch

Toto je fotografie mého dědečka z otcovy strany Bernarda Blocha. Byla pořízena v Teplicích někdy kolem roku 1900.

Můj dědeček se narodil v Meclově v roce 1836. Pocházel z rodiny německých Židů. Jeho otec se živil jako koňský handlíř, chodil na Šumavě ode vsi ke vsi, vždycky někde přespal a vracel se domů jednou týdně, na sobotu. V neděli znovu odešel na cesty. Můj pradědeček chtěl, aby jeho děti měly nějaké vzdělání, takže posílal dědečka do chederu. Cheder byla škola pro židovské děti zřízená židovskou obcí. Po reformách za Josefa II. měli Židé oficiálně povoleno navštěvovat veřejné školy, ale na venkově byl přesto zvyk, že děti chodily do chederu, kde se učily číst a psát, učily se hebrejštinu a základní modlitby. Cheder byl v podstatě místo obecné školy. Můj dědeček měl bratra Adolfa, který se usadil v Americe. Jeho dcera Stella se později provdala za nejstaršího bratra mého otce, Oskara.

Dědeček si našel místo speditéra v Karlových Varech. Dodnes se na Karlovarsku těží kaolin, který je základem pro výrobu porcelánu, takže tam zcela přirozeně vznikal porcelánový a keramický průmysl. Dědeček pro toho speditéra rozvážel suroviny do místních továren a bylo to zřejmě tam, kde získal povědomí o tomhle typu podnikání. Pak si dědeček namluvil děvče z Volduch poblíž Rokycan, mou babičku Jenny Koretz. Bohužel o její rodině moc nevím.

V té době byla v Unčíně, který se nacházel mezi Teplicemi a Ústím nad Labem, na prodej keramická továrna, o níž měl dědeček velký zájem. Koupil tu továrnu za babiččino věno, své úspory a peníze, které mu jeho zaměstnavatel půjčil. Továrna, která už před ním byla dobře zavedená, za něj také prosperovala.

Nikdy jsem osobně nepoznala babičku a dědečka z otcovy strany. Jejich mateřským jazykem byla němčina. Oba byli z čistě židovských rodin, přesto nevím, jaký byl jejich osobní vztah k judaismu. Soudě podle postoje jejich dětí mám dojem, že si byli vědomi své židovské identity, ale nebyli zbožní. Myslím, že nejspíš finančně podporovali Židy, kteří potřebovali pomoc.