Adolf Bruml

Tohle je fotka mého dědečka z matčiny strany, Adolfa Brumla. Byla pořízena v Teplicích krátce po konci 1. světové války. V té době už musel být nemocný.

Můj dědeček z matčiny strany se jmenoval Adolf Bruml a narodil se v roce 1864 v městě Strážov. Jeho otec se jmenoval Benedikt Bruml a jeho matka Kateřina, rozená Eisenschiml. Můj dědeček a jeho tři bratři po ní všichni pojmenovali své nejstarší dcery. Dědeček s babičkou žili v Duchcově v severních Čechách. Patřil mu textilní obchod, kde šili a prodávali pracovní oblečení jako třeba zástěry a montérky pro horníky, kteří pracovali na Duchcovsku. Jeho mateřským jazykem byla němčina, ale uměl i česky. Dědeček zemřel na rakovinu po konci 1. světové války v roce 1920, takže jsem neměla možnost ho poznat. Ve své vůli nechal určitou částku ve prospěch chudých v Duchcově, za podmínky, že bude rovným dílem rozdělena mezi židovské a nežidovské obyvatelstvo. Tím vlastně protěžoval ty židovské, protože Židů bylo v Duchcově mnohem míň než ostatní populace. Maminka ho milovala.