Dům Brumlových v Teplicích

Toto je fotka rodinného domu Brumlových v Teplicích, je to ta budova s obchodem vlevo. Tuhle fotografii jsem dostala od historika z Duchcova, ředitele místního muzea. Nevím, ze kdy pochází. Ale je vidět, že na ulicích nejsou auta, ale kočáry a ženy nosí dlouhé sukně.

Dědeček z maminčiny strany se jmenoval Adolf Bruml a narodil se v roce 1864 ve městě Strážov. Jeho otec se jmenoval Benedikt Bruml a matka Kateřina, rozená Eisenschiml. Dědeček a jeho tři bratři pojmenovali všichni svou nejstarší dceru po ní. Dědeček s babičkou žili v Duchcově, v severních Čechách. Byl majitelem textilního obchodu, konfekce, kde se šily a prodávaly pracovní oděvy, jako například zástěry nebo montérky, jež  byly určené pro horníky, kteří pracovali v okolí Duchcova. Jeho rodným jazykem byla němčina, nicméně uměl česky. Dědeček zemřel na rakovinu po konci první světové války v roce 1920, neměla jsem tedy možnost ho poznat. Ve své závěti určil jistý obnos ve prospěch chudých v Duchcově s podmínkou, aby byla rozdělena stejnou částkou mezi židovské a nežidovské obyvatele. Tím vlastně protežoval ty židovské, protože Židů žilo v Duchcově daleko méně než ostatního obyvatelstva. Maminka ho milovala.