Asaf Auerbach mezi dětmi z kibucu

Na této fotografii jsem já a další děti z kibucu. Byla pořízena v Bet Alfa v roce 1929. Sedím dole vpravo, dívám se na pana Behra a objímám jeho dceru Mirjam. Mirjam bylo zhruba jako mně.

Behrova rodina se také vrátila před válkou do Evropy, do Německa, odkud pocházeli. Znovu jsem se s nimi setkal v Anglii. Paní Behrová se o nás dokonce nějakou dobu starala. Když válka skončila, vrátili se do Německa, do jeho východní části, a začali se velice politicky angažovat. Pak už jsem s nimi moc kontakt neudržoval.