Asaf Auerbach v Palestině

Tohle jsem já v kibucu Bet Alfa ve 20. letech. Narodil jsem se 28. května 1928 v Ain Harod, městě poblíž Bet Alfa, kde byla porodnice. První dva roky svého života jsem prožil v kibucu Bet Alfa. První jazyk, který mě tam učili, byl bezpochyby ivrit, ale nepamatuju si z něj nic. Vlastně si nepamatuju vůbec nic z celého období, které jsem strávil v kibucu v Palestině. Odjeli jsme, když mi byly dva roky. Proč, to nevím. Je možné, že rodiče měli zdravotní problémy kvůli tamnímu klimatu, a tak se rozhodli vrátit se do Československa. Je však téměř jisté, že v době, kdy jsem se narodil, ještě o návratu neuvažovali - jinak by mi těžko vybrali takové jméno, které mi dali - Asaf.

K Palestině se mi váže jedna vzpomínka. Je to bez záruky, taky jsem si to mohl dodatečně vsugerovat. Stojím na palubě lodi a přede mnou nic než moře. Mohla by to být skutečná vzpomínka, ten rozdíl mezi vyprahlou Palestinou a Středozemním mořem mohl být hluboký dojem. Takže mám tenhle dojem, že mám v hlavě jakoby vzpomínku, jak stojíme na lodi a někam jedeme.