Szántó Tamás iskolai bizonyítványa 2.

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Marosvásárhely
  Fénykép készítésének éve:
  1946
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Románia
  Ország neve ma::
  Romania
Miután elvégezte az első elemit Gyulafehérváron, a zsidó iskolában, öcsém Marosvásárhelyen folytatta a tanulmányait, a második, harmadik, negyedik elemit a marosvásárhelyi izraelita iskolában járta, ahol Salamon Ernőnek az özvegye volt az igazgató, Salamon Ilona, a tanítónője pedig doktor Spielman felesége, Spielman Ráchel. 
 
A harmadik eleminél még Salamon Ilona az igazgatónő, és nem Spielman Ica néni volt a a tanító néni, hanem egy tanító volt, akinek a neve éppen nem kiolvasható, valami Cepereanu vagy Cepeleanu.
 
Az igazgatónő is meg a tanítók is mind zsidó származásúak voltak. Románul folyt a tanítás, de tanultak héber nyelvet is és vallástant, zsidó vallást. Azonkívül a megfelelő tantárgyak, ugyanúgy, ahogy egy állami iskolában. Hogy a vallást egy rabbi tanította-e, nem tudnám megmondani, azt hiszem, még az öcsém sem tudja pontosan, hogy ki tanította. De abban az időben Marosvásárhelyen még volt rabbi.
 

Interjú adatok

Interjúalany: Olivér Szántó
Interjúkészítő neve:
Molnár Ildikó
Interjú készítésének hónapja:
Május
Interjú készítésének éve:
2006
Marosvásárhely, Románia

Kulcsfigura

Tamás Szántó
Születési év:
1938
Születési hely:
Tövis
Ország neve a fénykép készültekor::
Románia
Foglalkozása
II.világháború után:
Művezető

További képek ebből az országból

Székely Sára és Tabák Éva
Lövith Egon és Mikó Ervin
Popper Sándorné
Földes Klára zsidó osztályával

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8