Szántó Tamás iskolai bizonyítványa 2.

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Marosvásárhely
  Fénykép készítésének éve:
  1946
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Románia
  Ország neve ma::
  Romania
Miután elvégezte az első elemit Gyulafehérváron, a zsidó iskolában, öcsém Marosvásárhelyen folytatta a tanulmányait, a második, harmadik, negyedik elemit a marosvásárhelyi izraelita iskolában járta, ahol Salamon Ernőnek az özvegye volt az igazgató, Salamon Ilona, a tanítónője pedig doktor Spielman felesége, Spielman Ráchel. 
 
A harmadik eleminél még Salamon Ilona az igazgatónő, és nem Spielman Ica néni volt a a tanító néni, hanem egy tanító volt, akinek a neve éppen nem kiolvasható, valami Cepereanu vagy Cepeleanu.
 
Az igazgatónő is meg a tanítók is mind zsidó származásúak voltak. Románul folyt a tanítás, de tanultak héber nyelvet is és vallástant, zsidó vallást. Azonkívül a megfelelő tantárgyak, ugyanúgy, ahogy egy állami iskolában. Hogy a vallást egy rabbi tanította-e, nem tudnám megmondani, azt hiszem, még az öcsém sem tudja pontosan, hogy ki tanította. De abban az időben Marosvásárhelyen még volt rabbi.
 

Interjú adatok

Interjúalany: Olivér Szántó
Interjúkészítő neve:
Molnár Ildikó
Interjú készítésének hónapja:
Május
Interjú készítésének éve:
2006
Marosvásárhely, Románia

Kulcsfigura

Tamás Szántó
Születési év:
1938
Születési hely:
Tövis
Ország neve a fénykép készültekor::
Románia
Foglalkozása
II.világháború után:
Művezető

További képek ebből az országból

Pap Vera
Grün Irén barátokkal
Fülöp Elza a Zsidó Kórházban
Kirándulás Petrozsény környékén
Diamantstein Imre

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8