Szántó Edit és Ervin

+
  • Fénykép készítésének helye:
    Kolozsvár
    Ország neve a fénykép készültekor:
    Románia
    Ország neve ma::
    Romania
Ez a kép Kolozsváron készült. Véleményem szerint a házasság után van. Ez van a hátán:  "Szeretettel Edit és Edit". Kétszer Edit. Valószínű, hogy tévedés van, mert Edit és Ervin. Mert anyu volt az Edit. 
 
Anyu 1908-ban született, Tövisen, és ott már anyanyelvi szinten beszélte a román, magyar, német nyelvet, bent a családban. Neki érettségije volt, francia intézetet végzett itt, [Maros]Vásárhelyen. "L'arché", azt hiszem, úgy hívták azt a francia intézetet. Anyu beszélt tökéletesen angolul, németül, franciául, olaszul, románul, magyarul. Mikor visszaköltözött az iskolák után, ott, Tövisen nem foglalkozott semmivel. 
 
Apu Szekszárdon született 1902-ben, Fiuméban és Pesten gyerekeskedett. Budapesten tanult, ott végezte el az egyetemet. Miután elvégezte az iskolát, utána került ide [Erdélybe]. Tehát, valamikor a 1930-as évek elején került Marosvásárhelyre. Akkor már a nővére itt volt Marosvásárhelyen, és nála tartózkodott. Édesanyám és édesapám között az ismerkedés szinte kalandszerű volt. Apu vegyészmérnök volt, de egy pillanatig sem használta a mesterségét, mert volt ez a nagyon gazdag sógor [Szántó Etelka férje, Elekes Miksa], aki foglalkoztatta a fás szakmában. Mégpedig a Maros mentén ők kitermelték a fát, és feldolgozták, s akkor ezt a bizonyos kitermelt fát el kellett adni. S akkor apu járta a vidéket, illetve hát fél Erdélyt, hogy helyezze el a faárut. Fakereskedő, beszerző meg ehhez hasonló tevékenységet folytatott. S mivel [anyai] nagyapám üzletének építkezési lerakata volt Tövisen, mindenhez -- szóval bútorgyárhoz, építkezési anyagokhoz, mert a fából nemcsak deszkát csináltak, hanem gerendákat is -- deszkát, gerendát árult a nagyapám, s akkor apu mint ügynök elment Tövisre, hogy ajánlja a cégnek az áruit. S így ismerkedett meg anyámmal. Az egész nem tartott többet, mint tíz nap, egymásba szerettek, s elvette feleségül. Anyám mesélte, hogy "Fiam, az úgy volt, hogy megjelent apád, csizma volt a lábán, szakállas volt -- mert akkor éppen hobbiból szakállt hordott --, tél volt, kucsma volt a fején, s amikor megláttam, azt mondtam, hogy na, ez lesz a férjem". Szerelem első látásra… És akkor teltek, múltak a napok, 1932-ben vette el apám anyámat feleségül. Nem tudom, hogy volt-e vallásos esküvő, de nem volt olyan, hogy tányértörés meg ehhez hasonló, az a rituális sátor [hüpe], az nem volt, biztos, hogy nem volt.
 
A nagyszülők vásároltak a szüleimnek egy házat, ami úgy száz-százötven méterre volt. Tehát úgy lehet elképzelni, hogy volt egy nagy-nagy udvar, s akkor a jobb oldali házban laktak a nagyszülők, s a bal oldalán az udvarnak laktunk mi. A lakás hasonló volt, csak nem volt akkora. Ott talán két szoba volt, de nem mondanám meg pontosan. Külön főztünk. Anyu mindig az önállóságot kereste. Az anyai nagyapámnak volt ez a bizonyos építkezési raktára, s akkor vett édesapámnak is egyet Gyulafehérváron. Hogy önálló legyen.

Interjú adatok

Interjúalany: Olivér Szántó
Interjúkészítő neve:
Molnár Ildikó
Interjú készítésének hónapja:
Május
Interjú készítésének éve:
2006
Marosvásárhely, Románia

Kulcsfigura

Edit Szántó
Születési év:
1908
Születési hely:
Tövis
Halálozási év:
1990
Halálozási hely:
Marosvásárhely
Country of death:
Románia
Meghalt:
after WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Háztartásbeli
II.világháború után:
Tisztviselő

Másik személy

Ervin Szántó
Zsidó név:
Elsig Halevi
Születési év:
1902
Születési hely:
Szekszárd
Halálozási év:
1990
Halálozási hely:
Marosvásárhely
Country of death:
Romania
Meghalt:
after WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Fakereskedő
II.világháború után:
Szövetkezeti vezető

További képek ebből az országból

Riemer Paula
A Müller család
Kappel Zoltán és Kappel Róbert, valamint Róbert családja
Székely Sára május elseji felvonuláson
Székely Sára

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8