Nussbaum László - Európa határok nélkül

Az állandóan változó határok és a határtalan optimizmus rendkívüli története. Az Osztrák-Magyar Monarchiában élő Nussbaum Henriknek négy fia volt, akik mind harcoltak az első világháborúban. A háború következtében összeomlott a Monarchia és új határokat húztak Európában. Henrik, aki nem hitt az új határokban, fiait Európa híres egyetemeire küldte tanulni: Sándor Prágában tanult közgazdaságtant, József Berlinben járt orvosi egyetemre, László a párizsi Sorbonne-on hallgatott filozófiát, míg László apja, Jenő Firenzében tanult matematikát.
A második világháború alatt Sándor munkaszolgálatban halt meg, László Párizsban bujkált, Jenőt Buchenwaldban ölték meg, József pedig orvos lett az amerikai hadseregben, és katonaorvosként Németországba küldték.
A történetet Jenő fia, László meséli el, hozzátéve, hogy nagyapja határtalan optimizmusát Buchenwaldban vesztette el és csak 1989-ben, a romániai forradalom után találta meg újra.

Study Guides

Történelem linkek

Nussbaum Henrik a dualizmus korában élt. Erdély dualizmus kori történetéről ittolvashatsz részletesen.

Nussbaum László Tordán született, a város történetéről itt olvashatsz bővebben.

Az erdélyi zsidók történetéről a következő pontok alatt olvashatsz 1,

Zsidósággal kapcsolatos linkek

Itt találsz fényképeket különböző romániai zsinagógákról.

Az erdélyi zsidó konyháról itt olvashatsz.

A holokauszt után Erdélybe visszatért zsidókról olvashatsz itt.

A mai Torda térképe

Lesson plans for this film

7 találat
Cím / Tantárgy Évfolyam Dokumentumok

"20th Century Europe, as seen from Palestine-Israel"

History

Students will learn about historical events that took place in Europe in the 20th century, and see how those events were covered by newspapers in mandatory Palestine and (after...

9

Laszlo Nussbaum: Identity of the Jews from Transylvania in the 20. Century

History
This lesson is an opportunity to make the students understand the situation of the minorities, namely the Jewish minority, who lived in the 20th century South-Eastern Europe, where nationalism soared...
10

Jüdische Lebensgeschichten filmisch aufbereitet – Unterrichtsmaterial für Berufsschulen

History

Die hier präsentierten zwölf Unterrichtsentwürfe richten sich speziell an Berufsschulen. Sie basieren auf den Kurzfilmen von Centropa, sowie der DVD „Das Vermächtnis“ von _erinnern.at_ und kreisen um österreichisch-jüdische Lebensgeschichten des...

Nussbaum - Kapuk. Egy zsidó család a történelem tükrében

Feladatbank, Óraterv
History, etika, hit- és erkölcstan

A Nussbaum család tagjainak sorsán keresztül bepillantást nyerhetünk a 20. század nagy történelmi eseményeibe, azok mozgatórugóiba, és emberi sorsaiba is. Az óraterv központi kérdéséhez kapcsolódva, a család történetén keresztül mutatja...

7, 8, 9, 10, 11

Egyediség és hasonlóság - a magyar zsidóság története a 20. században

Óraterv
History

Az órák célja a 20. századi magyar zsidóság történetének áttekintése családtörténeteken keresztül. Fő célom az volt, hogy a tanulók megismerjék a magyarországi zsidóság mindennapjait, lássák, hogy teljesen különböző családi, társadalmi...

10

Keresztül-kasul Európában

Óraterv
History

Az óra terv pedagógiai célja a történelmi tények azonosítása egy családtörténeten keresztül. A XIX-XX. század történelméhez kapcsolódó tantervi követelménnyel (Dualizmus, asszimiláció, I.világháború és hatásai, Horthy-korszak oktatáspolitikája)

A diákok tájékozódását térben-időben...

8, 9, 10, 11, 12

Laszlo Nussbaum: Europe without borders

History

This lesson about "Europe without borders, or what color is your flag?" uses a personal narrative, a Centropa film set in today’s Romania, and an oral history interview...

9