Keresztül-kasul Európában

Az óra terv pedagógiai célja a történelmi tények azonosítása egy családtörténeten keresztül. A XIX-XX. század történelméhez kapcsolódó tantervi követelménnyel (Dualizmus, asszimiláció, I.világháború és hatásai, Horthy-korszak oktatáspolitikája)

A diákok tájékozódását térben-időben, illetve történelmi szakkifejezések azonosítása és értelmezése segíti elő az óra, mely során a következő készségek és kompetenciák fejlődnek: figyelem, aktivitás, memória és kooperáció.

Kapcsolódó film