Nussbaum - Kapuk. Egy zsidó család a történelem tükrében

A Nussbaum család tagjainak sorsán keresztül bepillantást nyerhetünk a 20. század nagy történelmi eseményeibe, azok mozgatórugóiba, és emberi sorsaiba is. Az óraterv központi kérdéséhez kapcsolódva, a család történetén keresztül mutatja be a második világháborús náci propaganda cinizmusát és eredményességét. 
 

Kapcsolódó film