Teofila Silberring -- Zeby nie umarła pamięć

Ta wyjątkowa historia jest opowiedziana przez kobietę, która nigdy nie opuściła swego ukochanego Krakowa. Pani Silberring pamięta dokładnie numery domów w swojej okolicy -- jej szkoła pod tym adresem, jej synagoga tam- nawet kościół, do którego kiedyś chodziła w niedziele ze swoją guwernantką. W 1939 roku wygodne, dostatnie życie zmieniło się w piekło i cierpienie. Oto jej historia.

Study Guides

Odniesienia historyczne i geograficzne

Kraków

ODNIESIENIA DO KULTURY ŻYDOWSKIEJ

Judaizm - podziały (Żydzi ortodoksyjni, tradycyjni, postępowi)
Różnice pomiędzy judaizmem ortodoksyjnym a postępowym (reformowanym) opisane zostały m.in. w portalu 614 Przykazanie - kliknij tutaj

Czasy okupacji hitlerowskiej

W 1941 r. Teofila została deportowana wraz z ojcem i bratem do krakowskiego getta. Więcej informacji o życiu w getcie krakowskim znajduje się tutaj. Podczas pobytu w getcie ojciec Teofili oraz jej brat zostali zmuszeni do wykonywania przymusowej pracy. Więcej informacji o krakowskim obozie pracy "Płaszów" znajuduje się tutaj.

Żydowski Kraków (do 1939)

Teofila Silberring wychowała się na krakowskim Kazimierzu - historycznie żydowskiej dzielnicy.

Pierwsi żydowscy osadnicy w Krakowie

Oskar Schindler

Oskar Schindler

Teofila została przeniesiona z krakowskiego getta do obozu pracy przymusowej "Płaszów" na obrzeżach Krakowa. Nie pozostała tam jednak długo, gdyż wkrótce zatrudnił ją w swej fabryce Oskar Schindler

Czasy powojenne

#next_pages_container { width: 5px; hight: 5px; position: absolute; top: -100px; left: -100px; z-index: 2147483647 !important; }

Sytuacja Żydów ocalonych z Zagłady i komitety żydowskie w Polsce

Przedwojenna Polska

#next_pages_container { width: 5px; hight: 5px; position: absolute; top: -100px; left: -100px; z-index: 2147483647 !important; }

Available languages

Audio Subtitle Play Polski Play Polski Deutsch Play Polski English Play Polski עברית Play Polski Українська Play

Film details

Lesson plans for this film

20 results
Title / School Subject Documents Language
Teofila Silberring - Interaktives Filmskript
History
Esther Cotoarba
de
So that Memory Doesn't Die
History
Shmuel Afek
en
שהזיכרון לא ייעלם
other projects
centropa
he
Why is Centropa’s Philosophy Important to Me?
other projects
Mariusz Sokołowski
en
Scenariusze lekcji języka polskiego z wykorzystaniem filmu Centropy o Tosi Silberring: „Aby pamięć nie umarła…”
History
Barbara Bierówka
pl
Lesson plan to "Teofila Silberring: So that Memory doesn't die"
History
Beata Zep
en
Opis projektu - Ażeby pamięć nie umarła
History
Barbara Bierówka
pl
Scenariusz lekcji w oparciu o film Centropy „Teofila Silbering - ZEBY NIE UMARŁA PAMIĘĆ”
History
Beata Zep
pl
How my school used the Polish Centropa exhibition
other projects
Aleksandra Bura
en
Cross-cultural Cookbook Project
other projects
Lisa Sterling
en
Traces of Memory. Saved from Oblivion.
History
Gabriela Berbesz - Kupiec (Zespole Szkół Ogólnokształcąco -Technicznych w Lublińcu)
en
Teofila Silberring and Janusz Korczak. Living in the Cracow and Warsaw Ghetto.
History
Anna Janina Kloza, AVI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Agusta w Białymstoku
en
Centrope spacer po Krakowie śladami Teofili Silberring
other projects
Centropa
pl
Teofila Silberring Walking Tour
other projects
Centropa
en
Schindler's List: Another perspective
History
Shmuel Afek
en
Teofila Silberring - So that memory doesn't die
other projects
en
ESL Lesson on Silberring film
History
Ursula Reinhart-Döring, Jewish School Berlin, Germany
en
Teofila Silberring - Losy pojedynczego człowieka, jako lekcja historii
History
Joanna Olender
pl
A story of one human life as a history lesson - Photos as a key to understanding the past.
History
Joanna Olender
en
Centropa Biography Film/Stolpersteine Assignment
History, other projects
Melissa Yarborough
en