Lesson Plans

Displaying 1 - 8 of 8 results
For grades Documents

Teofila Silberring - Losy pojedynczego człowieka, jako lekcja historii

History

Autor: Joanna Olender

Szkoła: Gimnazjum nr 95 w Warszawie

Czas trawania zajęć: 2-3 x 45 min.

Cele lekcji:

·      Uświadomienie czym była Zagłada

·      Stworzenie bazy informacji na temat...

7

Zasady tworzenia scenariusza lekcji Centropy

other projects
University

Scenariusze lekcji języka polskiego z wykorzystaniem filmu Centropy o Tosi Silberring: „Aby pamięć nie umarła…”

History

Scenariusze lekcji języka polskiego z  wykorzystaniem filmu Centropy o Tosi Silberring:  „Aby pamięć nie umarła…”

12

Opis projektu - Ażeby pamięć nie umarła

History

Lekcje poświęcone pracy z filmem Centropy o losach Teofili Silberring, a wcześniej udział w seminarium, zapoznanie się z filozofią nauczania i działalnością Centropy,  podsunęły mi pomysł na przygotowanie i zrealizowanie...

12

Scenariusz lekcji w oparciu o film Centropy „Teofila Silbering - ZEBY NIE UMARŁA PAMIĘĆ”

History

Temat : „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono” (W. Szymborska).
Postawy ludzkie wobec różnych sytuacji życiowych.

Auschwitz Album

History

Lekcja została przeprowadzona na podstawie załączonego do sprawozdania z realizacji projektu konspektu. Wszystkie jej elementy zostały wykonane zgodnie z zamierzeniami, jednak z pewnymi modyfikacjami.

12

Scenariusz lekcji w wykorzystaniem fotografii Centropy

History

Centrope spacer po Krakowie śladami Teofili Silberring

other projects

Nie licząc lat wojennych, Teofila nigdy nie mieszkała poza Krakowem. Podczas wywiadu zabrała nas na spacer po swoim mieście, przenieśliśmy się z nią do tych wszystkich miejsc, w których była...