Teofila Silberring - Losy pojedynczego człowieka, jako lekcja historii

Autor: Joanna Olender

Szkoła: Gimnazjum nr 95 w Warszawie

Czas trawania zajęć: 2-3 x 45 min.

Cele lekcji:

·      Uświadomienie czym była Zagłada

·      Stworzenie bazy informacji na temat II wojny światowej

·      Poznanie charakterystycznego słownictwa oraz źródeł dla omawianego okresu

·      Uświadomienie ciągłości życia, kultury, narodu

·      Odtworzenie historii narodu, kraju na podstawie jednego życiorysu

·      Uświadomienie, że zainteresowanie ludzkim życiem może być lekcją historii

·      Wyzwalanie empatii

·      Tworzenie wzorców postaw