שהזיכרון לא ייעלם

Centropa
ראיון
תאופילה סילברינג סיור הליכה בקרקוב

Related Films

תיאופילה סילברינג - כדי שהזיכרון לא יאבד

הסיפור המיוחד במינו הזה מסופר על ידי אישה שמעולם לא עזבה את עירה האהובה קראקוב.. גברת סילברינג זוכרת את השכונה שלה לפי מספרי הדלתות - בית ספרה בכתובת הזאת, בית הכנסת שלה בכתובת ההיא - אפילו את הכנסייה שאליה הייתה הולכת עם המטפלת שלה בימי ראשון. בשנת 1939, חיים של עושר וזכויות הפכו לחיים מלאי סבל ועינוי.
אורך הסרט 18:31 | פולין, קראקוב, שואה

Available languages

Read more

Lesson Plan details