Preisz Györgyné kislányként a barátokkal

Preisz Györgyné kislányként a barátokkal
+
 • Photo taken in:
  Budapest
  Year when photo was taken:
  1930
  Country name at time of photo:
  Magyarország
  Country name today:
  Hungary
Ez én vagyok az udvarunkbeli gyerekekkel. A kép 1930-ban készült Budapesten. Hatéves koromban elkerültünk Budára, és ott laktunk egy nagy városi házban, de az is csak egy másfél szobás kis lakás volt. Eleinte a szüleim elég rossz anyagi körülmények között éltek. Aztán később, amikor apámat osztályvezetővé vagy osztályvezető-helyettessé nevezték ki a Fenyves Áruházban [a mai Kálvin téri áruház -- A szerk.], akkor úgy jobb módban voltunk. De nem volt nagypolgári életünk. Ott volt mellettünk, a Fehérvári út mellett nagyon sokáig egy zsidó elemi iskola. Oda írattak be. Egy nagyon modern, szép iskola volt, vadonatúj tanítóval. Első nap megjelentünk az iskolában, tanító még nem volt, akkor nevezték ki. És abszolút modernül tanított bennünket. Különösebben zsidó tárgyak nem voltak. Gondolom, tanították a héber ábécét (de szégyen és gyalázat, nem tudok héberül). Tanultam németül is gyerekkoromban, még egy nevelőnőt is odafogadtak a szüleim mellém, jött velem sétálni, és próbált németül beszélni, de csak ő beszélt, én nem. Nem ragadt rám semmi. Szombaton nem volt tanítás, vasárnap viszont volt, én nagyon sokszor sírtam emiatt. Abban a bizonyos városi házban, azt hiszem, talán csak mi voltunk az egyetlen zsidó család, és a gyerekek mindig csúfoltak engem vasárnap, mikor jöttem az iskolából. Aztán később apám jött mindig értem, velem együtt jött haza. És csúfoltak mindig a gyerekek, hogy 'ergerberger sósberger, minden zsidó gazember'. És akkor apám mondta, hogy ha ezt mondják, akkor te azt mondd nekik, hogy 'zsidó vagyok, nem tagadom, amit szarok, neked adom'. És akkor nagy büszkén ezt mondtam. Hát akik az iskolában voltak, azokkal barátkoztam, volt egy-két barátnőm ott a házban, akik helyesek voltak, barátkoztunk, de később megszakadt velük a barátság. Korcsolyapálya volt télen, az udvar minden iskolában föl volt öntve akkoriban, oda jártunk korcsolyázni. Egy időben jártam teniszezni, az már később volt. Az elemi iskola mellett a másik utcában egy udvarban volt egy kis templom, oda jártunk. Kevés zsidó volt azon a környéken. Meg volt egy zsidó templom a mostani Bocskai úton, később aztán már oda is jártunk. A nagyünnepeken az apám is eljárt a templomba. Azt hiszem, nem nagyon emlékezett a Szatmárból hozott tradíciókra, hanem anyámra való tekintettel próbált helytállni, péntek este beöltözött, táleszt is tett magára, közös vacsora volt, de apám, ha nem otthon volt, titokban megette a disznóhúst is. Szombaton dolgoznia kellett az apámnak. Nagyünnepekkor, azt hiszem, hogy nem. Az anyám még sokáig meggyújtotta péntek este a gyertyát. A széderen összejött a család, rokonok -- főleg anyám részéről, akik itt voltak, Pesten --, s akkor csináltak egy kis széderestet. Hogy ez nálunk volt-e vagy az Irma néninél, akiknél ott volt a négy gyerek, erre már nem emlékszem. De én voltam a legfiatalabb, és nekem kellett a manistanut [má nistánát] mondani.

Interview details

Interviewee: Györgyné Preisz
Interviewer:
Sárdi Dóra
Month of interview:
October
Year of interview:
2001
Budapest, Hungary

KEY PERSON

Györgyné Preisz
Jewish name:
Sára
Year of birth:
1923
Decade of birth:
1920
City of birth:
Kállósemjén
Country name at time of birth:
Hungary
Occupation
before WW II:
Divatszalonban kézilány
after WW II:
Vendéglátóiparban tisztviselõ
Family names
 • Previous family name: 
  Farkas Vera
  Year of changing: 
  1944
  Reason for changing: 
  Házasság
  Decade of changing: 
  1940
 • Previous family name: 
  Schwartz Lászlóné
  Year of changing: 
  1947
  Reason for changing: 
  Újraházasodás
  Decade of changing: 
  1940
 • Previous family name: 
  Gerõ Andorné
  Year of changing: 
  1967
  Reason for changing: 
  Újraházasodás
  Decade of changing: 
  1960

More photos from this country

Heinrich Nussbaum
On holiday
Postcard to Adolf Paneth, Gabor Paneth's grandfather
The Fischer family in the 1920s
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8