Vera, Grünwald Laci, Müller Lujzi és Svéd Györgyi

Vera, Grünwald Laci, Müller Lujzi és Svéd Györgyi

Középen a nagybátyám, Grünwald Laci. Jobboldalt a feleségének a húga, Müller Lujzi (Marmorstein Árminné). Ez a nagynéném, szegény, a hetedik hónapban volt, mikor kivitték Auschwitzba, és megölték. Vele volt a kislánya is, Zsuzsika, akit szintén megöltek. Lujzi volt a legfiatalabb lány anyám testvérei közül, kalapos volt. Ez a kalaposüzlete az Árpád úton, szintén Újpesten. Az üzlet előtt készült a kép. Ármin, Lujza férje hazajött 1945-ben, később a nevét Mérő Árpádra változtatta. Laci nagybátyám bal oldalán pedig Vera, Lujza nagynéném barátnője. Ő később a Wassermann főrabbinak lett a felesége. Egy ilyen nagydarab, vörös zsidó volt, akit szintén megöltek. Ő volt az utolsó rabbi Újpesten. Elöl én állok, [Svéd] Györgyi, a fehér galléros kis ruhában, úgy négy-öt évesen.
 
Grünwald Laci Müller Annát, anyám húgát vette el. Annust a kislányával, Ilonkával együtt szintén megölték Auschwitzban. Laci hazajött Borból, a munkaszolgálatból. Ő segített nekünk, amikor apu, már nagyon betegen fölszabadult. Elvitt bennünket orosz katonai teherautóval az apuért, Kecskemétre.  
 
1945 után Laci újra megnősült, s a nevét Gerendaira változtatta meg.
 
Az anyai nagypapám, Müller Bernát egész családja Újpesten élt, egészen 1944-ig. A Károlyi utcában volt egy négyszobás lakás, és abban lakott együtt az egész család. Kivéve az orvos nagybátyámat, a fiukat, akinek az Árpád úton volt egy négyszobás lakása. De velük lakott az újpesti lakásban anyámnak a nővére, a három húga, aztán amikor férjhez mentek, akkor a férjek is. Ott a nagymamám, aki nagyon szép asszony volt, vezette a háztartást, az egésznek ő parancsnokolt.
 
Open this page