Székely Ignácék teraszán

Székely Ignácék teraszán
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Nagyvárad
  Fénykép készítésének éve:
  1933
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Románia
  Ország neve ma::
  Romania
A kép 1933-ban készült Nagyváradon az egyik anyai nagybátyám, Székely Ignácék házának teraszán. Jobbról az első Székely Ignácné (Johanna), anyám sógornője. Anyám testvére, Mittelmann Ignác valamikor az 1920-as években magyarosította Székelyre a nevét. Nagyváradon a Félixfürdő főmérnöke volt. Amikor a tanítóképzőbe jártam, nyaranként néhány hétig mindig náluk nyaraltam. Johanna és Ignác házasságából született Éva, akit szüleivel és pár hetes kisgyerekével együtt Auschwitzba vittek, és ott is halt meg. Jobbról a második Mittelmann Matild, anyám húga, aki hozzáment egy máramarosszigeti boltoshoz, akinek a nevét nem tudom. Onnan hurcolták el mindkettejüket 1944-ben Auschwitzba. Jobbról a harmadik: anyám (Freikind Béláné), mögötte állok én [Forgács (Frekind) Tibor]. Anyám szintén Auschwitzban végezte. Jobbról a negyedik anyám másik húga, Mittelmann Szeréna. Szeréna hozzáment a temesvári Klein Nándor bútorkereskedőhöz, született egy lányuk, Éva. Õket nem hurcolták el, mert amikor Temesvárt visszacsatolták, ők már nem voltak ott [A második bécsi döntés hatálya Észak-Erdélyre és a Székelyföldre terjedt ki. Temesvár nem került vissza Magyarországhoz. -- A szerk.]. Valahol Romániában bujkáltak, és Romániából nagyon kevés zsidót vittek el [lásd: zsidótörvények Romániában; zsidók Észak- és Dél-Erdélyben]. A háború után visszatértek Temesvárra, aztán 1947-ben vagy 1948-ban kimentek Izraelbe. Ott Klein Nándor már nem volt önálló, hanem alkalmazott. Ott haltak meg. 1966-ban voltam Izraelben. A nagynéném, Szeréna és az unokatestvérem [Bauer Magda] hívtak meg, és náluk voltam négy hétig. Voltam Jeruzsálemben, Tel-Avivban és Eilatban. Akkor már lehetett látogató útlevelet kérni. Egyedül mentem, a feleségem nem jött, és azóta többet nem voltam. A kép bal szélén pedig az 1913-ban született nővérem, Magda, aki négy polgárit végzett, és utána gépírónő volt Nagyváradon, Dr. Maár Gyula ügyvédi irodájában. Közben, nem tudom, hányban, férjhez ment Fuchs Jenő kereskedelmi utazóhoz, aki textilben utazott. Gyerekük nem volt, Magdát 1944-ben elhurcolták. A férje túlélte a háborút, és Romániában maradt, de nem találkoztam vele. Nem tudok róla semmit. Különben is életemben kétszer vagy háromszor találkoztam vele, mert hát ők Nagyváradon voltak, mi pedig Budapesten, aztán közben volt a munkaszolgálat. Pedig Magdával nagyon szerettük egymást, de hát sajnos elszakadtunk egymástól.

Interjú adatok

Interjúalany: Tibor Forgács
Interjúkészítő neve:
Andor Mihály
Interjú készítésének hónapja:
December
Interjú készítésének éve:
2004
Budapest, Magyarország

Kulcsfigura

Béláné Freikind
Születési év:
1890
Születési hely:
Székelyhíd
Halálozási év:
1944
Halálozási hely:
Auschwitz
Halálozási hely:
Auschwitz
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Háztartásbeli
Névváltozás
 • Születési név: 
  Mittelmann Lenke
  Névváltoztatás éve: 
  1912
  Névváltoztatás oka: 
  Házasság

Másik személy

Ignácné Székely
Halálozási év:
1944
Halálozási hely:
Auschwitz
Halálozási hely:
Auschwitz
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Háztartásbeli

További képek ebből az országból

Moskovits Jenõ, a zsidó iskola igazgató-tanára a gyerekekkel
Izsák Sámuel és felesége
Diamantstein Zsuzsa és családja
Földes Klára zsidó osztályával
A Seiger család
Lövith Egon mint kisegítõ elõképzõs ifjú

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8