Forgács Éva és fia

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Budapest
  Fénykép készítésének éve:
  1982
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
1947-ben született Éva lányom és 1951-ben Gábor fiam. Általánosba a Német utcai iskolába jártak. Arról van egy emlékem. Elsõ elemista volt a fiam, és nagyon szerette a tanítónõjét. Jött a tanító néni születésnapja, és a fiam egy barátjával megbeszélte, hogy a zsebpénzükbõl vesznek valamit. Hát mit vegyenek? Csokit vettek. Amikor megvették, akkor a fiam elkezdett spekulálni, hogy mégis, egy felnõttnek csokit? Erre elmentek a Rákóczi téri csarnokba -- ezt a virágárusnõ mesélte utólag --, odamentek egy virágárus nénihez, hogy 'Néni, kérem, tessék nekünk elcserélni virágra ezt a csokit'. És akkor adott egy virágot, és azt a virágot vitték a tanító néninek. Sportolni különösebben nem sportoltak, és zenét sem tanultak. A feleségem foglalkozott a gyerekekkel, a fiammal például leült tanulni, leckét csinálni. A lányommal nem kellett, õ önállóan, nagyon jól tanult. Jó tanuló volt. Én szerettem, ha önállók a gyerekek, nem nagyon szóltam bele. Gimnáziumba mindketten a Fazekasba jártak. A Fazekasba nem volt nehéz bekerülni, mert az a volt tanítóképzõs kollégám volt az igazgatója, akivel együtt csináltuk a Pedagógus Szakszervezetet. Szóltam neki, de hát amúgy is felvették volna õket, mert jó volt a bizonyítványuk. Szerintem nem kellett különösebb protekció. Az csak véletlen, hogy õ volt az igazgató, és szóltam neki. Évát rögtön felvették a bölcsészkarra. Hát a Fazekasnak jó neve volt. Beiratkozott mûvészettörténetre és angolra, aztán a második évben felvette a franciát is. Úgyhogy a végén lett mûvészettörténet és angol--francia szakos, és emiatt egy évvel késõbb végezte el az egyetemet. Éva már az egyetem alatt ilyen ellenzéki körben forgolódott, de ebbõl soha nem volt konfliktus. Én tiszteltem a gyerekeim gondolatait, és soha nem akartam befolyásolni õket. Õk maguk döntsék el, hogy milyen irányban akarnak menni. Itthon soha nem is volt nálunk politikai vita vagy ilyesmi. Kellemetlenségem nem volt abból, hogy Éva ilyen körökben forog. Egyszer egy egyetemi kollégám megjegyezte, hogy hát, hogy neveled te a gyerekedet, de én sokat nem törõdtem vele. A pártbizottságra ezért nem hívtak be, a BM nem szólt. Azt tudom, hogy egyszer az Évát be akarták szervezni. Útlevélügyben ment be, és akkor be akarták szervezni. Õ eléggé mereven visszautasította, és elmondta itthon. Mondom, én tudomásul vettem, hogy õ is meg a férje is ilyen. Hát? azért is, mert én nem voltam olyan vad kommunista. Én tudomásul vettem, hogy õ az SZDSZ-szel szimpatizál. Az õ dolga, én nem akartam õt befolyásolni. Én meg az MSZP-be léptem be, mert hát 1937 óta csinálom, 67 éve, hát nem tudom abbahagyni. De az MSZP-ben se funkcióm, se semmi? Miután Éva végzett, fõleg nyelvtanításból élt, és közben csinálta a mûvészettörténeti dolgait. Fõ témája a Bauhaus volt, errõl könyvei is jelentek meg. Aztán felvették az Iparmûvészeti Múzeumba. 1970-ben férjhez ment a vele egy korú filozófus, történész Tatár Györgyhöz. Abból a házasságból nem volt gyerek. Hat év múlva elváltak. Aztán a filmrendezõ Gazdag Gyula lett a második férje. Tízegynéhány éve kimentek Amerikába. Gyula tanszékvezetõ-helyettesi állást kapott a Los Angeles-i egyetemen, Évi pedig az egyik közeli város egyetemén külsõ elõadó, hetenként kétszer jár oda. Még itthon született a két gyerekük, 1981-ben Péter, 1983-ban Júlia. Péter Los Angelesben végzett egyetemet, festõmûvész akar lenni, és most épp itt jár Budapesten egy évet a Képzõmûvészetire. Minden szombaton itt ebédel nálunk, és naponta telefonál. Tavasszal pedig New Yorkba megy egy másik egyetemre, még akar tanulni. A húga is épp itt van most látogatóban, õ New Yorkban jár egyetemre.

Interjú adatok

Interjúalany: Tibor Forgács
Interjúkészítő neve:
Andor Mihály
Interjú készítésének hónapja:
December
Interjú készítésének éve:
2004
Budapest, Hungary

Kulcsfigura

Éva Forgács
Születési év:
1947
Születési hely:
Budapest
Foglalkozása
II.világháború után:
Mûvészettörténész

Másik személy

Péter Gazdag
Születési év:
1981
Születési hely:
Budapest

További képek ebből az országból

Glück Adolf
Preisz Pál és családja
Földes Gyula elsõ levelezõlapja
Szamosi Ivánné kislányként
Kemény Andrásné kislánykorában
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8