Meghívó a köztársasági elnök fogadására

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE
ÉS
SZAKASITS ÁRPÁDNÉ
SZÍVESEN LÁTJA

Domonkos Miksa urat, a Pesti Izr. Hitközség főtitkárát 
és Feleségét
1949 FEBRUÁR HÓ 1-ÉN, A KÖZTÁRSASÁG ÜNNEPÉN, ESTE 21 ÓRAKOR
AZ ORSZÁGHÁZBAN TARTANDÓ

FOGADÁSON

BEJÁRAT AZ I. SZÁMÚ KAPUN
(KOSSUTH HÍDFŐNÉL )
BELÉPÉS CSAK MEGHÍVÓVAL
ÖLTÖZET: SÖTÉT UTCAI RUHA, KITÜNTETÉSEK VISELENDŐK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eljött a felszabadulás 1945. február 17-én [A 2. Ukrán Front csapatai 49 napos harc után február 13-ára szabadították föl teljesen Budapestet (Magyarország Történeti Kronológiája, IV. kötet). Lásd még: Budapest felszabadítása. -- A szerk.]. Apám bent maradt a hitközségnél, részt vett a zsidó élet újjászervezésében, és őt akarták a pesti izraelita hitközség főtitkárának megtenni. Meg is tették, a közgyűlés szabályszerűen megválasztotta. A zsidó élet kezdett feléledni, megalakultak a legfontosabb zsidó szervezetek, gondoskodni kellett a deportálásból visszajött emberek ellátásáról és segélyezéséről, állandó kapcsolatot kellett tartani a Jointtal, a Magyar Vöröskereszttel, a Deportáltakat Gondozó Bizottsággal [DEGOB -- Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság]. Ez mind fontos szervezési kérdés volt. Emellett voltak a reprezentatív funkciók, ahol ott kellett lenni. Például a köztársasági elnök fogadásán.