Értesítés Domonkos Miksa kitüntetéséről

Értesítés Domonkos Miksa kitüntetéséről

MAGYAR MINISZTERELNÖKSÉG

5 6 3 9
1948. M. E.

A Magyar Köztársaság Elnöke Önnek folyó évi május hó 14. napján kelt elnöki elhatározásával érdemes és eredményes munkássága elismeréséül a Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikeresztjét adományozta.
Erről a kitüntetési jelvény megküldése mellett örömmel értesítem.

Budapest, 1948. évi május hó 19. napján

Dinnyés Lajos
miniszterelnök

Domonkos Miksa úrnak
a Pesti Izraelita hitközség ügyvezetője
Budapest

Open this page