Domonkos Miksa az olasz fronton

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Trento
  Fénykép készítésének éve:
  1916
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Olaszország
  Ország neve ma::
  Italy

A kép apámat ábrázolja az elsõ világháborúban az olasz fronton, már hadnagyként. Valahol Trento környékén voltak. 

Miután apám elvégezte a Kereskedelmi Akadémiát, két évet kint töltött Németországban egy mûszaki fõiskolán. Ezzel szerezte meg azt a jogosultságot, hogy hadmérnök lehetett, és a lehetõséget, hogy polgári állást szerezzen. Perfekt német volt, abszolút tárgyalóképes, jó megjelenésû, valószínûleg ennek is szerepe volt abban, hogy a Caterpillar vele állapodott meg, hogy bevezesse Közép-Európába az amerikai lánctalpas traktort, ami akkoriban óriási újdonság volt. És apám az egész közép-európai terjesztésben jelentõs szerepet játszott. Valamikor ebben az idõben, 1910 körül magyarosított Domonkosra, mert zsenírozta a Fleischmann név.

Közben 1911-ben be kellett vonulnia az egyéves önkéntes szolgálatra karpaszományosként. Egy mûszaki alakulathoz, a Kraftfahrttruppéhoz (gépkocsizó alakulat) került, pedig nem is voltak lánctalpasok, azokat csak az elsõ világháború alatt vezették be az angolok. De õ nem csak a lánctalpas gépek szakembere volt, autó szakos is volt, németül nagyon jól tudott, ami a Monarchia hadseregében számított, ezért rábíztak egy alakulatot.

Amikor kitört az elsõ világháború, azonnal behívták. Rábíztak egy gépkocsizó szállítóegységet. Karpaszományosként vonult be, de hamarosan megkapta a zászlós rangot, és a háború végén mint fõhadnagy szerelt le. Az olasz fronton volt, és alakulata elsõsorban szállítást végzett a fronton. Mivel egy rendkívül nehéz hegyi terepen kellett dolgozni, és még lõttek is rájuk, a munka nagyon sok áldozattal járt. Apám többször megsebesült, és egy csomó kitüntetéssel szerelt le a háború végén.

A forradalmak után a Honvédelmi Minisztériumból, Horthy minisztériumából elismerést kapott, és felvették abba a tartalékos tiszti állományba, amelyet aztán idõnként behívtak gyakorlatra. Emlékszem, hogy életünk folyamán többször volt bent. 1935-ben tartalékosként megkapta Horthy Miklóstól a századosi elõléptetést. Tehát mire kitört a zsidóüldözés [lásd: zsidótörvények Magyarországon], addigra apám már mindenféle intézkedés alól fölmentett ember volt, mert olyan magas kitüntetésekkel rendelkezett, és megvolt ez a Horthy elõléptetés. Úgyhogy õ rajta volt azon a listán, amit úgy neveztek akkor, hogy Horthy mentesség [Az úgynevezett Horthy mentesség az 1944. augusztus 21-én kibocsátott 2.040/1944. sz. M. E. rendeleten alapult, amely fölhatalmazta a kormányzót, hogy a minisztertanács javaslatára különleges mentesítést adjon olyan személyeknek, akik a mûvészet, a tudomány és a gazdasági élet területén hozzájárultak a nemzet gyarapodásához. Domonkos Miksa valószínûleg már egy korábbi, a Sztójay-kormány által kibocsátott 1.730/1944. M. E. számú rendelet alapján kapott mentességet, amely -- többek között -- a magas kitüntetéssel rendelkezõ elsõ világháborús hõsökre vonatkozott. -- A szerk.]. 

Interjú adatok

Interjúalany: István Domonkos
Interjúkészítő neve:
Andor Mihály
Interjú készítésének hónapja:
December- Január
Interjú készítésének éve:
2004-2005
Budapest, Hungary

Kulcsfigura

Miksa Domonkos
Születési év:
1890
Születési hely:
Budapest
Halálozási év:
1954
Halálozási hely:
Budapest
Meghalt:
after WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
A Caterpillar cég (ill. elõdje) képviselõje és bizományosa
II.világháború után:
Hitközségi fõtitkár
Névváltozás
 • Születési név: 
  Fleischmann Miksa
  Névváltoztatás éve: 
  1910
  Névváltoztatás oka: 
  Magyarosítás

További képek ebből az országból

Katarína Löfflerová Abbáziában
A Gáspár család Abbázián
Erdõs Lajos és felesége
Erdõs Lajos és felesége
Fehér Rezsõné és férje
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8