Gömöri Géza segélylapja

Gömöri Géza segélylapja
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Budapest
  Fénykép készítésének éve:
  1945
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
Ezt a segélylapot a Jointtól kaptam, amikor hazajöttem, 1945. szeptember elsején, ezt kellett felmutatni, ha az oroszok igazoltattak, és akkor nem vittek el. [Mint a mellékelt fényképen látható, a segélylapot a DEGOB -- Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság -- állította ki 1500 pengő segélyről, nem a Joint. -- A szerk.] A Nyugati pályaudvarról mindenkinek a Jointhoz kellett elmenni. Ott mutattam is a papírt, amit a welsi kórházban kaptam vöröskeresztes pecséttel, ami németül volt írva, hogy mikor szabadultam, és milyen beteg voltam. A Jointban ott állt egy nő, mondtam a nevemet, 'Gömöri Géza'. 'Te vagy az, Géza? Az Edit, a testvéred otthon van' -- mondta. Az anyámnak valamilyen unokatestvére vagy valamilyen rokona volt, aki adta ezt az igazolványt. 'Siess haza, Edit majd mindent elmond, de apád, anyád, azok sajnos?' Mikor hazamentem, már tudtam, hogy csak az Editet fogom megtalálni. A családunkban a nővérem volt az egyedüli, aki Auschwitzból hazajött. A nővérem 1945. júniusban, én meg szeptemberben. Az egyik barátom már hazajött júniusban, én akkor feküdtem flekktífusszal a welsi kórházban, és azt terjesztette rólam, hogy elpusztultam. Megmondta a nővéremnek is. Úgyhogy mikor szeptember elsején hazajöttem, csak álmélkodva kérdezte: 'Te élsz?' Mikor megláttam őt, mert mondták neki, itt a Géza, szaladt elém. Az életem egyik legfontosabb és legboldogabb találkozása volt. Átkaroltuk egymást, és sírtunk, végre találkoztunk. Ezután a nővéremnél laktam a Tó utcában, Újpesten, a Nap utca mögött, egy kétszobás kis magánházban. Õ zongorát tanított ebédért, mert 1945 előtt elvégezte a Zeneművészeti Főiskolát, így mindennap megvolt az ebéd. Igen nagy dolog volt, mindig azt ettem, amit ő hozott. Harmincöt kiló voltam, mikor fölszabadultam.

Interjú adatok

Interjúalany: Géza Gömöri
Interjúkészítő neve:
Németh Zoltán és Boros Zsolt
Interjú készítésének hónapja:
Április
Interjú készítésének éve:
2004
Budapest, Magyarország

Kulcsfigura

Géza Gömöri
Zsidó név:
Áron
Születési év:
1921
Születési hely:
Dobsina
Ország neve a fénykép készültekor::
Szlovákia
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Szabósegéd
II.világháború után:
Nagyvállalati vezérigazgató-helyettes
Névváltozás
 • Születési név: 
  Grünbaum Géza
  Névváltoztatás éve: 
  1945
  Névváltoztatás oka: 
  Asszimiláció, magyarosítás

Additional Information

Also interviewed by:
Shoah Visual History Foundation

További képek ebből az országból

Izsák Erika és unokatestvére, Biró Tamás
Fleischmann Mórné
Szécsi Endréné Lukács uszodai bérlete
Gergely Katalin diplomája
Kárpáti Áronné és a családja
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8