Az Alexander család

Az Alexander család
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Sátoraljaújhely
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
Ez az Alexander család majdnem teljes létszámban. Gondolom, Sátoraljaújhelyen készült a kép. Hogy mikor, azt nem tudom. A bal fölső sorban az első Alexander Ödön, mellette Alexander Ilus, a húga, és valószínűleg Alexander Sándor, a testvérük, mellette a felesége, akit emlékezetem szerint Corának hívtak. A nyakkendős Alexander Dudus, de hogy mi volt a másik neve, azt nem tudom. Aztán következik Alexander Elza és végül Alexander Ernő. Ilusnak a férje nincs rajta. Ilus Szerencsen élt, ha jól emlékszem, orvos volt a férje, és valamelyik gyerek az övé a képen lévő gyerekek közül. Hogy a bal szélen lévő kisfiú kié, nem tudom. A másik fiú a Gyurika, emlékezetem szerint az Ernőnek a gyereke. Ha jól emlékszem, az volt Ernő felesége, aki előtte ül, és a gyerek vállát fogja, úgy emlékszem, Margitnak hívták. Ez pedig középen a Hanna néni, mindannyiuk édesanyja, Alexander Manóné, és mellette balra az egyik menye, aki valószínűleg a Dudusnak a felesége. A kislányról nem tudok semmit. Hanna néni a Sebestyén nagypapámnak, anyai nagyapámnak volt a testvére. Ott volt a tizenkét testvér, akiből csak hármat-négyet tudok megnevezni. Hanna néni Alexander Manóhoz ment feleségül, és Sátoraljaújhelyen éltek. Sok gyerekük volt. Szoros, szeretetteljes kapcsolat volt az ő családjukkal. Õk voltak, mondhatjuk, a legvallásosabb ága a családnak. Õket deportálták, csak ketten maradtak életben, Elza és Ödi [Ödön]. Mind a ketten deportálva voltak, de hazajöttek. Nem volt könnyű életük. Végül is elmentek 1956 után Izraelbe, mert Sátoraljaújhelyen zsidóellenes fellépések voltak. Ezért meg voltak ijedve, és elmentek. Elég szolidan és szegényes módban éltek és dolgoztak ott, aztán Elza férje meghalt elég hamar. Ödi Izraelből elment Amerikába az unokatestvéreihez, aztán visszament Izraelbe meghalni.

Interjú adatok

Interjúalany: Ivánné Szamosi
Interjúkészítő neve:
László Klára
Interjú készítésének hónapja:
Február
Interjú készítésének éve:
2004
Budapest, Hungary

Kulcsfigura

Odon Alexander
Születési hely:
Satoraljaujhely
Ország neve a fénykép készültekor::
Austria
Country of death:
Israel
Meghalt:
after WW II

Másik személy

Manóné Alexander
Halálozási év:
194445
Halálozási hely:
Koncentrációs tábor

Additional Information

Also interviewed by:
Shoah Visual History Foundation

További képek ebből az országból

Szamosi Ernõné az édesanyjával
Haskó Lajos a mikroszkópnál
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8