Az Alexander család

Az Alexander család
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Sátoraljaújhely
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
Ez az Alexander család majdnem teljes létszámban. Gondolom, Sátoraljaújhelyen készült a kép. Hogy mikor, azt nem tudom. A bal fölsõ sorban az elsõ Alexander Ödön, mellette Alexander Ilus, a húga, és valószínûleg Alexander Sándor, a testvérük, mellette a felesége, akit emlékezetem szerint Corának hívtak. A nyakkendõs Alexander Dudus, de hogy mi volt a másik neve, azt nem tudom. Aztán következik Alexander Elza és végül Alexander Ernõ. Ilusnak a férje nincs rajta. Ilus Szerencsen élt, ha jól emlékszem, orvos volt a férje, és valamelyik gyerek az övé a képen lévõ gyerekek közül. Hogy a bal szélen lévõ kisfiú kié, nem tudom. A másik fiú a Gyurika, emlékezetem szerint az Ernõnek a gyereke. Ha jól emlékszem, az volt Ernõ felesége, aki elõtte ül, és a gyerek vállát fogja, úgy emlékszem, Margitnak hívták. Ez pedig középen a Hanna néni, mindannyiuk édesanyja, Alexander Manóné, és mellette balra az egyik menye, aki valószínûleg a Dudusnak a felesége. A kislányról nem tudok semmit. Hanna néni a Sebestyén nagypapámnak, anyai nagyapámnak volt a testvére. Ott volt a tizenkét testvér, akibõl csak hármat-négyet tudok megnevezni. Hanna néni Alexander Manóhoz ment feleségül, és Sátoraljaújhelyen éltek. Sok gyerekük volt. Szoros, szeretetteljes kapcsolat volt az õ családjukkal. Õk voltak, mondhatjuk, a legvallásosabb ága a családnak. Õket deportálták, csak ketten maradtak életben, Elza és Ödi [Ödön]. Mind a ketten deportálva voltak, de hazajöttek. Nem volt könnyû életük. Végül is elmentek 1956 után Izraelbe, mert Sátoraljaújhelyen zsidóellenes fellépések voltak. Ezért meg voltak ijedve, és elmentek. Elég szolidan és szegényes módban éltek és dolgoztak ott, aztán Elza férje meghalt elég hamar. Ödi Izraelbõl elment Amerikába az unokatestvéreihez, aztán visszament Izraelbe meghalni.

Interjú adatok

Interjúalany: Ivánné Szamosi
Interjúkészítő neve:
László Klára
Interjú készítésének hónapja:
Február
Interjú készítésének éve:
2004
Budapest, Hungary

Kulcsfigura

Odon Alexander
Születési hely:
Satoraljaujhely
Ország neve a fénykép készültekor::
Austria
Country of death:
Israel
Meghalt:
after WW II

Másik személy

Manóné Alexander
Halálozási év:
194445
Halálozási hely:
Koncentrációs tábor

Additional Information

Also interviewed by:
Shoah Visual History Foundation

További képek ebből az országból

Keller Erzsébet
Rosner Márkné és Weiner Lajosné fiatal lányként
A Rosenfeld testvérek és munkásaik
Kertész Endréné halotti anyakönyvi kivonata
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8