Sebestyén Manóné fiával, Ernõvel

Sebestyén Manóné fiával, Ernõvel
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Budapest
  Fénykép készítésének éve:
  1896
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
Anyai nagymamám, Sebestyén Manóné, született Schőn Hermina legidôsebb fiával, Ernôvel. Rá is volt írva a képre, talán még a nagymamámnak az írásával, hogy Ernôke 17 hónapos. Ez egy millenniumi emlék, a fotó alsó részére ez van nyomtatva: 'Budapest, 1896. Fényképészek Szövetkezete'. Nem tudom, milyen alkalommal készült a kép. Három testvére volt édesanyámnak, két fiú és egy lány. Ernő volt a legidősebb. Elég nagy korkülönbség volt Ernô és a következô gyerek között. A két fiút, Ernőt és Lajost jogásznak taníttatták, és hogy annak a költségeit biztosítani tudja a nagypapám, bizony a két lányának úgy kellett férjhez mennie, hogy lehetőleg valamilyen gazdag családba házasodjanak be. Ez volt az ára annak, hogy a fiúk tanuljanak. A fiúk nemigen tudtak praktizálni, mert addigra bejöttek a zsidótörvények [lásd: zsidótörvények Magyarországon]. Talán az Ernő nagybátyám még valamennyire ügyvédkedett, de a Lajos soha. Ernô bácsiról elég sok személyes emlékem van. De nem volt szoros kapcsolatom vele. Elkülönülős ember volt, és a politikai nézeteit tekintve elég sok vita volt vele, nagyon sokáig élt kint, Németországban. Az 1930-as években, tehát már a hitleráj idején Németországban volt kereskedelmi ügynökként, kicsit megszédítette a németeknek, a Hitlernek a produktuma. Egy kicsit erôsen befolyásolták ôt azok a tények, amik ott történtek, nagyon pozitívan értékelte. Ezért a család többi tagja emiatt mindig is úgy bánt vele. Véres viták voltak a családon belül, nem értettük, hogy lehet, hogy egy zsidó a németek iránt valamifajta megértést tanúsít. A háborús időszakot egy gyárban, hamis papírokkal tudta túlélni. Nem olyan régen halt meg, 15 éve. A háború után sem volt vele igazán jó kapcsolatom, elsôsorban a felesége miatt, aki elég furcsa nő volt. Lehet, hogy jót akart nekünk, de hatalmaskodni akart fölöttem is, ugyanakkor nyújtani se szeretetet, se otthont nem tudott. Ezért elkülönültünk, évente-félévente egyszer találkoztunk, akkor is inkább titokban, hogy a felesége ne is tudjon róla. A felesége pár héttel Ernő bácsi halála elôtt halt meg, akkor egy kicsit közelebb kerültünk egymáshoz, akkor naponta jártam hozzá, segítettem neki; nehéz időszaka volt, nyolcvanon fölül volt, és kapott egy combnyaktörést, és abból már nem tudott felgyógyulni.

Interjú adatok

Interjúalany: Ivánné Szamosi
Interjúkészítő neve:
László Klára
Interjú készítésének hónapja:
Február
Interjú készítésének éve:
2004
Budapest, Hungary

Kulcsfigura

Manóné Sebestyén
Születési év:
1870
Születési hely:
Veszprém
Halálozási év:
1945
Halálozási hely:
Ravensbrück
Halálozási hely:
Ravensbrück
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Háztartásbeli
Névváltozás
 • Születési név: 
  Schõn Hermina
  Névváltoztatás éve: 
  1890
  Névváltoztatás oka: 
  Házasság

Másik személy

Erno Sebestyen
Születési év:
1895
Születési hely:
Budapest
Ország neve a fénykép készültekor::
Austria
Halálozási év:
1990
Halálozási hely:
Budapest
Country of death:
Hungary
Meghalt:
after WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Lawyer
II.világháború után:
Lawyer

Additional Information

Also interviewed by:
Shoah Visual History Foundation

További képek ebből az országból

Weisz Andor
Schäffer Ignácné gyermekeivel
Fogler Magda
Breiner Ilona születési anyakönyvi kivonata
Izsák Ede és felesége Lillafüreden
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8