Oktatási anyagok

Displaying 1 - 11 of 11 results
Cím / Tantárgy Évfolyam Dokumentumok

Zahor - To Remeber Part 2(Macedonian translation)

Methodology

Zahor – To Remember (Macedonian Translation)

Methodology

Centropa Насоки за Наставен Час (Македонски јазик)

other projects
University

Истражувајќи ја Битола преку филмот за Бено и Роза

History

The city as an interactive classroom.

A research project about Jewish life in Bitola before WW2, consisting of six 40 min. lessons and centering around the film "The years make...

6

Lesson plan- OU Dobre Jovanovski, Prilep

History

Училиште:

ООУ "Добре Јованоски" Прилеп

Наставник:

Емилија Богданоска -Трифуновска

Ден на реализација:

12.11.2012

Наставен предмет:

Историја

Одделение:

6

Наставна тема:

Додатна...

6

Lesson plan - Dobre Jovanovski primary school, Skopje

History

This lesson plan consists of a Powerpoint presentation that you can download  bellow.

WebRep
 
currentVote
 
 
noRating
noWeight
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА НАСТАВЕН ЧАС

History
WebRep
 
currentVote
 
 
noRating
noWeight
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА НАСТАВЕН ЧАС              дата  29.01. 2013

Наставен предмет: англиски...

8

Дневно планирање | Граѓанско образование

other projects
WebRep
 
currentVote
 
 
noRating
noWeight
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дневно планирање
Граѓанско образование

Училиште: Наум Наумовски Борче
Наставник: Лилјана Стефановска
Паралелка...

7

Холокаустот и страдањата на Евреите за време на Втората светска војна.

History
WebRep
 
currentVote
 
 
noRating
noWeight
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Холокаустот и страдањата на Евреите за време на Втората светска војна.

 ...

8

Извештај за спроведени активности во основното училиште „ Петар Поп Арсов“, Скопје по семинар одржан на 26-28 Октомври 2012 во реализација на:

other projects
WebRep
 
currentVote
 
 
noRating
noWeight
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извештај за спроведени активности во основното училиште „ Петар Поп Арсов“, Скопје...

Aktivnosti- OU Nikola Petrov Rusinski, Berovo

History

“THE JEWISH LIFE THROUGH THE HOLOCAUST “

http://www.youtube.com/watch?v=b5hSsXfKaFA

Ø  Прво им дадов на учениците веб страни за извлекување некои информации поврзани со периодот на Холокаустот:

1.www.ppuorg.uk/genocide – Магдалена Алаѓозовска...

7