Aktivnosti- OU Nikola Petrov Rusinski, Berovo

“THE JEWISH LIFE THROUGH THE HOLOCAUST “

http://www.youtube.com/watch?v=b5hSsXfKaFA

Ø  Прво им дадов на учениците веб страни за извлекување некои информации поврзани со периодот на Холокаустот:

1.www.ppuorg.uk/genocide – Магдалена Алаѓозовска 13 год.

2.www.preventorprotest.org- Викторија Зелничка 13год.

3.www.usip.org/programs/iniatives/genocide-prevention-task-forse – Анастасија Шутевска 13 год.

4.www.hmai.si.edu – Александар Мирчовски 13 год.

5.www.armenian- genocide.org – Душко Велински 13 год.

6.www.yale.edu/cgp- Давид Калпачки 13 год.

7.www.darfurdgenocide.com- Анастасија Велинска 13 год.

8.www.infoukes.com/history/famine/index- Ана Марија Трнковска 13 год.

Учениците ги разгледуваат веб страните и извлекуваат поважни информации

Преку испринтаните слики ги споредуваат информациите дадени од Интернет

Ø  Учениците преку овие веб страни истражуваа и ги извлекуваа главните информации и пишуваа есеи со теми поврзани со Евреите и нивниот живот во периодот на Холокаустот.Следниве ученици ги напишаа есеите со овие теми:

1 .Александар Мирчовски-  „Inaugurating of president Roosevelt”

2. Ана Марија Трнковска- “The Artificial Famine”

3. Давид Калпачки – “The CGP ( Cambodian genocide proximately) of 1994- 2013

4. Душко Велински – “Armenian Genocide”

5. Aнастасија Шутевска – “The Genocide”

6. Љупка Мадевска – “The history of Jewish people”

7. Магдалена Фиданска – “Holocaust and genocide today”

8. Викторија Зелничка – „Holocaust“

Ø  Учениците на хамер залепија слики од животот, работата и мачењето на Евреите за време во периодот на Холокаустот

Ø  Потоа четири ученика напишаа есеи на македонски јазик со овие теми:

1. Стефанија Калпачка - “Љубовта помеѓу Барак и Марта“ 15 год.

2. Љупка Мадевска- “ Холокаустот и страдањата на Евреите за време на Втората Светска Војна“ 14 год.

3. Магдалена Алаѓозовска „Измачувањата на Евреите за време на Холокаустот“ 13 год.

4.Магдалена Фиданска “Животот на Евреите“ 15 год.

5.Анита Поповска- цртеж 15 год.

6.Викторија Зелничка- добитник на цртежтрета награда 13 год.

By:

Sanja Gastarska

Engllish teacher at Nikola Rusinski primary school in Berovo, Macedonia

WebRep
 
currentVote
 
 
noRating
noWeight