Kallós Miklós osztályképe

+
 • Foto aufgenommen in:
  Nagyvárad
  Jahr:
  1934
  Ländername:
  Románia
  Name des Landes heute:
  Romania

Ez a fénykép a harmadik elemi osztályban, a tanév végén készült, tehát 1934 júniusában. Én a legfelsõ sorban balról a második vagyok.

Jurovics György is a képen van, jobbról az elsõ a hátsó sorban. Õ a deportálás után nem jött vissza, mint én, hanem Franciaországban telepedett le, taxisofõr lett. Meglátogattam kétszer, az 1970-es években. Most két éve halt meg, 2000-ben vagy 2001-ben.

Hatévesen mentem iskolába. Az elemi iskolát és három líceumi osztályt románul végeztem. Nem tudtam túl jól románul. Az elemi iskolát a neológ hitközség támogatta.

Egy olyan idõszak következett az életemben, tizennégy éves koromtól tizenhét éves koromig, amikor az ember szemei kinyílnak, és tisztábban látja a világot.

Akkor Magyarországhoz tartoztunk, és magyarul folyt a tanítás. Én iskoláskorom kezdetétõl magyarul írtam, és bár nem felejtettem el a román nyelvet, de elég rosszul beszéltem, akcentussal és szóillesztési hibákkal.

A nagyváradi "Dr. Kecskeméti Lipót" neológ zsidó líceumba jártam. A líceum attól volt zsidó, hogy az összes diák és majdnem az összes tanár, két-három kivétellel zsidó volt.

A tornatanár, hagyományosan, általában nem volt zsidó, de az én idõmben már zsidó volt. A román rezsim idején, vagyis 1940-ig az énektanár kötelezõen román volt, és néha a román irodalom tanárai is.

A kimondottan zsidó pillanatok az elsõ óra elején és az utolsó óra végén voltak, amikor egy-egy imát mondtunk el, a Tórához való fölhíváskor elhangzó imádságokat, két áldást.

A vallásórák természetesen a zsidó vallásról szóltak, de különben ugyanolyan líceum volt, mint a többi, tanultunk matematikát, románt, magyart, franciát, németet, latint, tehát abszolút minden tantárgyat.

Szombatonként egy kis vallásos ünnepséget rendeztek a líceum dísztermében, ami egy negyedórát tartott, majd folytatódott a tanítás. A líceumot elismerték az akkori kormányok. Érettségi bizonyítványt adott az iskola, tehát nem különbözött semmiben a többi iskolától.

Kiváló iskola volt. Nem volt mindig nagyon jó, de amikor én a közép- és végzõs osztályokban tanultam, tehát a líceumi harmadik osztálytól a líceumi hetedik osztályig, a következõ okból volt kitûnõ:

idõközben, fõleg 1940 után érvénybe léptek a szigorú zsidóellenes törvények, és mûvelt, tudós embereket bocsátottak el egyetemekrõl, más intézményektõl, és ide menekültek, ahol tanári állást kaptak.

Amennyiben a zsidó iskolában volt hely számukra, ide jöttek. Kitûnõ tanári karunk volt. Túlzás nélkül mondhatom, hogy legalább hetvenöt százalékuk egyetemi tanári szintû volt. A túlélõk közül két volt tanárom az itteni [a kolozsvári Babes-Bolyai] egyetemen tanári állást kapott a háború után.

Az egyik tanszékvezetõ volt a filozófia tanszéken, Rózsa Jenõ, a másik a magyar nyelv és irodalom tanszék vezetõje volt, Csehi Gyula.

A többiek meghaltak munkatáborokban stb. Nagy elõnyt jelentett számomra az, hogy ilyen vonzerõvel és összetartó erõvel rendelkezõ líceumban végeztem.

A volt osztálytársaimmal azt szoktuk mondani, hogy az általános mûveltségünknek legalább nyolcvan százaléka a líceumból származik; mert igazán jó iskola volt.

A líceumunk volt diákjai a mai napig is találkoznak kétévenként a világ különbözõ pontjain, leginkább Izraelben, mert Európában elég kevesen vannak már. Kiadnak egy újságot is, hogy az emlékeket fölelevenítsék… mondom, nagyon komoly líceum volt.

Interview details

Interviewte(r): Miklós Kallós
Interviewt von:
Cosmina Paul
Monat des Interviews:
February
Jahr des Interviews:
2004
Kolozsvár, Hungary

HAUPTPERSON

Miklós Kallós
Geburtsjahr:
1926
Jahrzehnt der Geburt:
1920
Geburtsort:
Nagyvárad
Geburtsland:
Románia (1918-1940)
Beruf
nach dem 2. Weltkrieg:
Egyetemi tanár

Weitere Informationen

Ebenfalls interviewt von:
USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education

Weitere Filme aus diesem Land

Mehr Fotos aus diesem Land

Chaim Suchar Schieber
Buby Schieber mit Studenten in Bukarest
Leon Segenreich in der Königlichen Rumänischen Armee
Abraham Schiebers Hotel-Restaurant 'Palace'
Hermann Rosner
Sarah Schieber als junge Frau
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8