Kallós Miklós

Kallós Miklós
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Kolozsvár
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Románia
  Ország neve ma::
  Romania
Ezen a képen épp a házunk konyhájában vagyok, a Brâncusi úton, Kolozsváron. Régóta pipázom. Emlékszem, hogy amikor fiatal voltam, olyan tizenöt éves, bár micvóra készítettem föl gyerekeket, ezért a munkámért pénzt kaptam, amit cigarettára költöttem. Abban az időben nem kavartak ekkora port a dohányzás körül. Nem végeztem el az iskolát. 1944-ben hetedik osztályos voltam [a líceumban]. Aztán deportáltak? Amikor hazatértem, különleges, háború utáni tanulmányi helyzet fogadott. Speciális törvényeket hoztak azok számára, akik faji törvények vagy politikai hovatartozásuk miatt, esetleg katonai kötelességük teljesítése miatt nem tudták folytatni a tanulmányaikat, és lemaradtak néhány évvel [lásd: Voitec-törvény]. Speciális vizsgaszessziókat tartottak, megengedték, hogy két évet egy év alatt járjál ki stb. Tehát én, mivel a líceum hetedik osztályát elvégeztem a deportálás előtt, visszatérésemkor jelentkeztem, és levizsgáztam a nyolcadik osztály anyagából, majd speciális érettségi vizsgát tettem, sikeresen. Zárójelben legyen mondva, a vizsgára egy szót sem tanultam, mindössze a [nagy]váradi Zsidó Líceumban hét év alatt elsajátított tudásomra támaszkodtam, és elég jól szerepeltem. Aztán 1947-ben, illetve 1948 elején beiratkoztam a kolozsvári Bolyai Egyetemre, először pszichológiára, majd egy év múlva átiratkoztam a filozófia szakra. 1952-ben végeztem, az utolsó években párhuzamosan tanerői státusom is volt, vagyis másodévtől kezdődően gyakornok voltam a filozófia tanszéken. Mire végeztem, már tanársegéd voltam. Majd minden egyetemi tanári fokozatot végigjártam. Egy ideig tanszékvezető voltam a filozófia tanszéken és dékán a bölcsészkaron. 1959-ben a két kolozsvári egyetemet egyesítették Tiszteletbeli professzor maradtam a Babes-Bolyai Egyetemen, doktorátust vezetek jelenleg is, és a Zsidó Bizottság-beli tevékenységekből is kiveszem a részemet. Elnök voltam, vezetőségi tag vagyok most is.

Interjú adatok

Interjúalany: Miklos Kallos
Interjúkészítő neve:
Cosmina Paul
Interjú készítésének hónapja:
February
Interjú készítésének éve:
2004
Cluj-Napoca, Romania

Kulcsfigura

Miklos Kallos
Születési év:
1926
Születési hely:
Oradea
Ország neve a fénykép készültekor::
Románia
Foglalkozása
II.világháború után:
Professor

Additional Information

Also interviewed by:
USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education
Date of interview:
2002

További képek ebből az országból

Scheiner Júlia a lottónyereménnyel
A Kaufmann és a Kandel rokonság
Megemlékezés a deportálásról Désen
Scheiner Júlia és Aladár
Márkus Endre

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8