Kallós Miklós

Kép

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem épületében készült ez a kép. Az 1970-es évek közepén készülhetett, de nem tudom a pontos évszámot.

1948 elején beiratkoztam a kolozsvári Bolyai Egyetemre, először pszichológiára, majd egy év múlva átiratkoztam a filozófia szakra.

1952-ben végeztem a filozófia karon, az utolsó években párhuzamosan tanerői státusom is volt, vagyis másodévtől kezdődően gyakornok voltam a filozófia tanszéken.

Mire végeztem, már tanársegéd voltam. Majd minden egyetemi tanári fokozatot végigjártam. Egy ideig tanszékvezető voltam a filozófia tanszéken és dékán a bölcsészkaron.

1959-ben a két kolozsvári egyetemet egyesítették [Babes-Bolyai Egyetem néven].

Évekig dékánhelyettes voltam, különböző professzorokkal dolgoztam együtt, de mindvégig dékánhelyettes voltam. Dékán nem lehettem, bár szakmailag, tudományosan elismertek.

Ez általában országos szinten is jellemző volt, ha zsidó voltál, legjobb esetben főnökhelyettes lehettél, főnök soha. Lehet, hogy ez egyeseket zavart, engem sosem. Nem törekedtem a vezető szerepre.

Fotó adatai

Interjúalany

Miklós Kallós