Kallós Miklós

+
 • Foto aufgenommen in:
  Kolozsvár
  Ländername:
  Románia (1947–1989)
  Name des Landes heute:
  Romania (1947–1989)

Ezen a képen épp a házunk konyhájában vagyok, a Brâncusi úton, Kolozsváron.

Régóta pipázom. Emlékszem, hogy amikor fiatal voltam, olyan tizenöt éves, bár micvóra készítettem föl gyerekeket, ezért a munkámért pénzt kaptam, amit cigarettára költöttem.

Abban az idõben nem kavartak ekkora port a dohányzás körül. Nem végeztem el az iskolát. 1944-ben hetedik osztályos voltam [a líceumban]. Aztán deportáltak…

Amikor hazatértem, különleges, háború utáni tanulmányi helyzet fogadott.

Speciális törvényeket hoztak azok számára, akik faji törvények vagy politikai hovatartozásuk miatt, esetleg katonai kötelességük teljesítése miatt nem tudták folytatni a tanulmányaikat, és lemaradtak néhány évvel [lásd: Voitec-törvény].

Speciális vizsgaszessziókat tartottak, megengedték, hogy két évet egy év alatt járjál ki stb.

Tehát én, mivel a líceum hetedik osztályát elvégeztem a deportálás elõtt, visszatérésemkor jelentkeztem, és levizsgáztam a nyolcadik osztály anyagából, majd speciális érettségi vizsgát tettem, sikeresen.

Zárójelben legyen mondva, a vizsgára egy szót sem tanultam, mindössze a [nagy]váradi Zsidó Líceumban hét év alatt elsajátított tudásomra támaszkodtam, és elég jól szerepeltem.

Aztán 1947-ben, illetve 1948 elején beiratkoztam a kolozsvári Bolyai Egyetemre, elõször pszichológiára, majd egy év múlva átiratkoztam a filozófia szakra. 1952-ben végeztem, az utolsó években párhuzamosan tanerõi státusom is volt, vagyis másodévtõl kezdõdõen gyakornok voltam a filozófia tanszéken.

Mire végeztem, már tanársegéd voltam. Majd minden egyetemi tanári fokozatot végigjártam. Egy ideig tanszékvezetõ voltam a filozófia tanszéken és dékán a bölcsészkaron. 1959-ben a két kolozsvári egyetemet egyesítették

Tiszteletbeli professzor maradtam a Babes-Bolyai Egyetemen, doktorátust vezetek jelenleg is, és a Zsidó Bizottság-beli tevékenységekbõl is kiveszem a részemet. Elnök voltam, vezetõségi tag vagyok most is.

Interview details

Interviewte(r): Miklós Kallós
Interviewt von:
Cosmina Paul
Monat des Interviews:
February
Jahr des Interviews:
2004
Kolozsvár, Hungary

HAUPTPERSON

Miklós Kallós
Geburtsjahr:
1926
Jahrzehnt der Geburt:
1920
Geburtsort:
Nagyvárad
Geburtsland:
Románia (1918-1940)
Beruf
nach dem 2. Weltkrieg:
Egyetemi tanár

Weitere Informationen

Ebenfalls interviewt von:
USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8