Ruth Goetzová se svou matkou Hildou Lašovou

Ruth Goetzová se svou matkou Hildou Lašovou

Na tomhle obrázku jsem já a moje matka Hilda Lašová. Byl pořízený v Chemnitz v Německu v roce 1924 a jsem na něm jako jednoroční dítě.

Tatínek byl německý Žid, jmenoval se Georg Goetz. Žil v Chemnitz v Německu.

Mám dojem, že se rodiče poznali v nějakých lázních, kam doprovázela moje maminka svoji maminku. Po svatbě se maminka přestěhovala do Chemnitz, kde jsem se narodila a žila první čtyři roky. Pamatuji si z vyprávění, že jsme bydleli v jakési vile, která se nacházela poblíž statku, kde otec choval své koně. Byla jsem prý pořád pod dohledem chůvy a vychovatelky, ale stalo se, že jsem se sama ocitla na dvoře statku. Vyprávěli mi, že jsem se rozběhla a spadla do žumpy s koňskou močůvkou. Pak mě prý vytáhli a šoupli do vany, kde mě nejdřív oplachovali i s tím ošacením.

Manželství mých rodičů netrvalo dlouho, po čtyřech letech se rozvedli. Poté mne maminka vzala zpět do Prahy, ale můj otec mě nechtěl matce nechat. Nakonec muselo dojít k soudu a ten rozhodl, že budu žít u babičky a dědy z matčiny strany.

Asi po roce jsme se vrátili z Německa do Prahy, maminka se podruhé provdala, za českého Žida jménem Ota Laš, který pocházel ze Šerlovic u Tábora.

Open this page