Lilly Krauskopfová se svým otcem Maxem Rubínem

Tohle je obrázek mé tety Lilly Krauskopfové a jejího otce Maxe Rubína. Fotografie byla pořízena na konci 20. let v Praze. Strýc Rudolf se narodil v roce 1898 v Praze. Jeho žena byla Židovka, teta Lilly, rozená Rubínová v roce 1905. Měli spolu dva syny, Pavla a Jiřího. Jiří byl rozený v roce 1926 a Pavel o devět let později. Jiří s Pavlem byli jako moji bratři a teta pro mne znamenala víc než moje vlastní máma. Moc jsem ji milovala.

Rudolf s rodinou žil v Praze. Nejdříve bydleli s námi v domě, avšak pak se přestěhovali do krásného velkého bytu, který byl ale také na Vyšehradě. Patřili k bohaté společenské vrstvě.

Teta Lilly pocházela z velice bohaté rodiny. Její otec, Max Rubín, měl velký obchod s koberci a linoleem. Patřil jim rohový dům s podloubím na dnešním náměstí I. P. Pavlova v Praze. Teta  měla bratra Frantu, který byl rozený v roce 1898. Když se teta vdávala, dostala od otce věnem milion korun. Oba otcové se prý kvůli tomu dohadovali, můj dědeček říkal otci Lilly, že jeho peníze nepotřebuje, že má svoje peníze a nemusí čekat na nějaké věno, že si Rudolf bere Lilly z lásky a ne kvůli penězům. Lillyn otec zase vyhrožoval, že svatbu nedovolí, když si nevezmou věno.  Prostě po stránce finanční neexistovala jakákoliv nouze.

Teta milovala psy a chovala i barzoje. Když ještě bydleli na Vyšehradě, měla jich najednou i se štěňaty devět nebo deset. K nim samozřejmě zaměstnávala člověka, který se o psy staral. Když se s Rudolfem přestěhovali do vlastního, měla už jen jednoho.