Lilly Krauskopfová se svou rodinou

Tohle je obrázek rodiny tety Lilly. Zprava je na ní Lilly, její matka a pak bratr Franta. Toho muže nalevo nepoznávám, ale myslím, že to není Max Rubín, Lillyn otec. Obrázek byl pravděpodobně pořízený v Praze v nějakém tamním ateliéru v druhé polovině 2. desetiletí 20. století.

Matčin bratr strýc Rudolf se narodil v roce 1898 v Praze. Jeho žena byla Židovka, teta Lilly, rozená Rubínová v roce 1905. Měli spolu dva syny, Pavla a Jiřího. Jiří byl rozený v roce 1926 a Pavel o devět let později. Jiří s Pavlem byli jako moji bratři a teta pro mne znamenala víc než moje vlastní máma. Moc jsem ji milovala. Oni byli moje hlavní rodina. Strýc Rudolf říkal: "Každý normální člověk si vezme ženu a má s ní dětí, kolik sám chce. Já mám místo dvou dětí tři a místo jedné ženy dvě." A pak to vysvětloval: "Když se něco kupuje mým dětem, tak to samé musí dostat i Ruth. A když si něco nechá šít moje žena, tak to samé se musí nechat ušít i pro Ruth."

Teta Lilly pocházela z velice bohaté rodiny. Její otec, Max Rubín, měl velký obchod s koberci a linoleem. Patřil jim rohový dům s podloubím na dnešním náměstí I. P. Pavlova v Praze. Teta měla bratra Frantu, který byl rozený v roce 1898. Když se teta vdávala, dostala od otce věnem milion korun. Oba otcové se prý kvůli tomu dohadovali, můj dědeček říkal otci Lilly, že jeho peníze nepotřebuje, že má svoje peníze a nemusí čekat na nějaké věno, že si Rudolf bere Lilly z lásky a ne kvůli penězům. Lillyn otec zase vyhrožoval, že svatbu nedovolí, když si nevezmou věno.  Prostě po stránce finanční neexistovala jakákoliv nouze.